Baliewerk

Risicobeschrijving

Aan de balie van het autoverhuurbedrijf vindt het eerste persoonlijke contact met de klant plaats. Daarom moet de balie er representatief uitzien. Tegelijk is het een werkplek waarachter de medewerkers gezond moeten kunnen werken.
Deze catalogus gaat over het onderdeel gezond werken. Hij omvat tips om bestaande balies te beoordelen en eventueel aan te passen. En voor een nieuw te ontwerpen balie staan in deze catalogus ideeën en richtlijnen aan om er gezond en met plezier achter te kunnen werken.

De meeste gezondheidsklachten tijdens het werken achter een balie worden veroorzaakt door een verkeerd ontwerp van een balie, ongezonde werkhouding van de medewerkers, door onwetendheid hoe een bureaustoel in te stellen en door “ongezond” softwaregebruik.

De belangrijkste aspecten aan balies die niet in orde zijn en waar verbetering voor nodig is:

 • Een te groot oog hoogteverschil tussen medewerker en klant, waardoor de medewerker omhoog moet kijken naar de klant, wat tot nek- en hoofdpijnklachten kan leiden.
 • Een te diep balieblad waardoor de medewerker bij het staand doornemen van een formulier (zoals een huurcontract) met een klant te veel naar voren moet leunen. Dat kan leiden tot rugklachten.
 • Te weinig ruimte onder de balie, waardoor de medewerker zijn benen niet goed kwijt kan.
 • De stoel past niet bij het type balie en niet bij de medewerker.
 • De medewerker weet niet hoe hij zijn stoel kan instellen of neemt daar de moeite niet voor.
 • Het beeldscherm is niet in te stellen op de juiste kijkafstand of -hoogte, waardoor de medewerker met extra inspanning of in een verkeerde houding naar het scherm kijkt.
 • De medewerker houdt de (hoorn van de) telefoon tijdens het bellen regelmatig tussen oor en schouder, zodat hij dan tegelijkertijd iets in de computer kan opzoeken of invoeren. Dat kan leiden tot klachten aan nek, of hoofd.
 • Het ontbreken van een voetenplateau, als de medewerker zijn voeten niet plat op de grond kan zetten.

 

Praktische oplossingen beschrijving

Onderstaand praktische oplossingen om het werken achter de balie van een autoverhuurbedrijf gezond te maken:

 

Normen en wetten

 • Arbowet: artikel 5 risico-inventarisatie en -evaluatie
 • Arbowet: artikel 8 voorlichting en onderricht
 • Arbobesluit: artikel 5.9 risico-inventarisatie en -evaluatie
 • Arbobesluit: artikel 5.4 ergonomische inrichting werkplekken
 • Arbobesluit: artikel 5.7 t/m 5.12 beeldschermwerk
 • Arbobesluit: artikel 6.1 t/m 6.4 temperatuur en luchtverversing
 • Arboregeling: artikel 5.1 t/m 5.3 beeldschermarbeid

 

 

Achtergrondinformatie

Arbosite mobiliteitsbranche: www.arbomobiel.nl

Arbosite FNV Bondgenoten: www.arbobondgenoten.nl

BOVAG: www.bovag.nl

Arboportaal SZW: www.arboportaal.nl

Inspectie SZW: www.inspectieSZW.nl