Spanningsvrij maken EV of HEV in 6 stappen

Oplossingen voor

Elektrische voertuigen

Type oplossing

 • Technisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie:
  • 1 wegnemen bron
  • 2 afscherming bron
  • 3 organisatorische maatregelen
  • 4 persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschrijving oplossing

Door het spanningvrij maken van het EV/HEV voertuig, met uitzondering van delen van de  tractiebatterij, wordt voorkomen dat de monteur bij werkzaamheden onder spanning komt te staan.

Deze procedure bestaat uit 6 te volgen stappen:

Stap 1: Het in- en weer uitschakelen van het contact van het voertuig

 • Het in- en weer uitschakelen van het contact zorgt ervoor dat  het elektrisch systeem op normale wijze uitgeschakeld wordt waardoor er, buiten het accupakket, geen spanning meer staat op onderdelen.


Stap 2: Zorgvuldig opbergen van de contactsleutel

 • Door de sleutel van het voertuig zorgvuldig op te bergen, bijvoorbeeld in een sleutelkast, wordt voorkomen dat het contact ongewenst tijdens de werkzaamheden kan worden ingeschakeld.


Stap 3: Los nemen van de 12V accu

 • Door de 12V accu los te koppelen wordt voorkomen dat onbedoeld hoge voltage systemen ingeschakeld kunnen worden.


Stap 4: HV Service schakelaar uitzetten c.q. verwijderen

 • Door de service schakelaar uit te zetten of te verwijderen wordt de voertuig tractiebatterij onbruikbaar waardoor er buiten het batterijpakket geen spanning meer waarneembaar mag zijn, anders dan de 12V boordinstallatie. De plug dient buiten het voertuig bewaard te worden (net zoals bij de contactsleutel).
  HV Service schakelaar


Stap 5: 10 minuten wachten tot ontlading van condensatoren compleet is

 • Er voor zorgen dat de in het voertuig aanwezige hoge spanningscondensatoren worden ontladen, indien het automatische ontlaadproces door technische storingen heeft gefaald.


Stap 6: 0 Volt check uitvoeren met een geschikt meetinstrument

 • Voorkomen dat door een mogelijke procedure of systeemfouten men toch onder spanning komt te staan; NB: Sommige merken hebben een speciaal serviceluikje om te meten. Als meten niet mogelijk is is het dragen van speciale handschoenen handschoenen verplicht.

  Speciaal serviceluikje

 

Oplossing voor

Onder spanning komen te staan bij werkzaamheden.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

 • Werknemers kunnen geen letselschade als gevolg van elektrische stroom oplopen


Efficiency effect:

 • Er kan nu zonder PBM worden gewerkt zoals werkhandschoen etc. waardoor de snelheid en nauwkeurigheid van het werken toeneemt.

Kenmerken

Specificaties:

 • De monteur dient zich zowel te houden aan Branchenorm: “Veilig werken aan Elektrische voertuigen (EV) en Hybride elektrische voertuigen (HEV) in garagewerkplaatsen” als (indien beschikbaar) aan de richtlijnen/voorschriften van de fabrikant. Voor een elektrisch voertuig of een hybride voertuig kunnen namelijk andere procedures gelden per fabrikant, die wel hetzelfde veiligheidsdoel beogen.


Veiligheid:

 • De 6 stappen zijn samen een procedure waarmee een basisniveau van veilig werken aan EV en HEV wordt gewaarborgd.

Randvoorwaarden

Techniek:

 • Het spanningsvrij maken van een voertuig wil niet zeggen dat voertuig geen gevaarlijke spanningsdelen meer bevat. Het openen van een voertuig tractiebatterij (hoogspanningsaccu) betekent altijd dat er gewerkt wordt aan delen waarvan de spanning niet is uit te schakelen. Werknemers die hier onder spanning aan werken, dienen hiervoor voldoende te zijn voorgelicht en geïnstrueerd.


Omgeving: