Lichamelijke belasting bedrijfsautobedrijf

Risicobeschrijving


In een werkplaats komt lichamelijke belasting veel voor. Denk aan ongunstige werkhoudingen, veel kracht zetten, zwaar tillen, duwen en trekken. Meestal is de rug de klos, maar ook schouders, heupen en knieën kunnen overbelast raken. Een beetje spierpijn is niet erg, maar chronische (rug)klachten des te meer. Zorg daarom voor oplossingen om lichamelijke belasting weg te nemen of te beperken.

 

Praktische oplossingen volgens de arbeidshygiënische strategie


Kijk bij het oplossen van risico’s of problemen eerst naar de bron van het probleem. Is aanpakken bij de bron niet mogelijk? Dan kun je andere maatregelen nemen. Doe dit volgens het stappenplan van de arbeidshygiënische strategie.


Oplossingen tabel

 

Wegnemen bron:

Bandenwissel

Hefbruggen


Hulpmiddelen:


Organisatorische oplossingen:


Normen en wetten

Volgens de Arbowet moet je lichamelijke belasting waar mogelijk voorkomen en beperken. Als je de oplossingen uit deze Arbocatalogus goed toepast, weet je zeker dat je aan de wettelijke voorschriften voldoet. Andere oplossingen zijn ook mogelijk als die tot hetzelfde resultaat leiden. Daarnaast heeft de branche normen gesteld waaraan ieder bedrijf moet voldoen.

Hoofdstuk 5 Arbobesluit, Afdeling 1: Fysieke belasting

Norm Mobiliteitsbranche (pdf): Zitgelegenheid bij baliewerk


Achtergrondinformatie

 

 • Risico-inventarisatie en evaluatie
  Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is dé basis van veilig en gezond werken. Alle bedrijven met personeel zijn verplicht de RI&E periodiek (circa 1 x per 3 jaar) in het bedrijf uit te voeren. Met de RI&E krijg je inzicht in de risico's die in jouw bedrijf spelen. Hiermee maak je een plan van aanpak om deze risico's te beheersen of te voorkomen.
 • Arbomobiel
  Arbomobiel is het platform voor veilig en gezond werken in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche.
 • Mensmobiel
  Informatie voor werkgevers en werknemers over fit, veilig en gezond aan het werk in de mobiliteitsbranche.
 • Fysieke belasting beoordelen
  Op deze site van TNO vind je 3 hulpmiddelen om de risico’s van lichamelijke belasting op je werk zelf te beoordelen.
  1. Met de checklist Fysieke Belasting voer je een eerste risico-inventarisatie uit voor mogelijke risico’s van alle soorten lichamelijke belasting.
  1. HARM geeft je inzicht in de risico’s van werk dat door handen en armen wordt uitgevoerd.
  1. Met het WHI bepaal je of er risico’s aanwezig zijn door ongunstige werkhoudingen.
  Informatie van de overheid over gezond en veilig werken. Hier vind je Arbowetgeving, nuttige instrumenten, tips, nieuws en links naar relevante bronnen.