Registratie en melding incidenten

Type oplossing

Zorg ervoor dat u als leidinggevende incidenten over agressie en geweld registreert. Hierdoor is het beleid over ongewenst gedrag te verbeteren.

 

Beschrijving oplossing

Tips voor leidinggevenden

  • Stimuleer dat medewerkers een incident melden en registreren;
  • Sociale partners (werknemers- en werkgeversorganisaties) hebben een voorbeeld meldingsformulier agressie ontwikkeld. Het formulier is op de eigen situatie aan te passen;
  • Bewaar meldingsformulieren en notities van incidenten in een aparte map. Bespreek de incidenten periodiek met de medewerkers en bekijk dan  hoe dit soort incidenten voorkomen of verminderd kan worden;
  • Gebruik de meldingen ook als input voor de branche-RI&E autoverhuur.

 

Tip voor medewerkers

  • Registreer een incident  samen met de leidinggevende op een registratieformulier. Als dat niet voorhanden is, gebruik dan het voorbeeldformulier. Neem echt even de tijd om de melding te omschrijven. Deze ervaringen kunnen helpen om nieuwe incidenten te voorkomen.