Veilig organiseren

Type oplossing

Alleen werken brengt in sommige situaties een verhoogd risico met zich mee. Door dat te voorkomen, is de kans op agressie veel kleiner.

 

Beschrijving oplossing

Tips voor leidinggevenden

 • Vermijd alleen werken in risicovolle situaties, zoals aan de balie;
 • Is alleen werken niet te voorkomen, zorg dan dat er maatregelen genomen worden die de risico’s op agressie en geweld verkleinen, zoals:
  • Een balie als fysieke afscheiding tussen klant en medewerker,
  • Een alarmknop achter de balie voor het inroepen van hulp,
  • Een camera op een risicovolle plek, die voorkomende vervelende gebeurtenissen registreert en bewaart,
 • Zorg ervoor dat medewerkers die alleen werken, goed op de hoogte zijn van gemaakte afspraken en hoe te handelen in geval van nood;
 • Laat u even zien bij het horen van stemverheffingen aan de balie, zeker als een medewerker daar alleen werkt. Dat is vaak al voldoende om de situatie niet te laten escaleren en geeft de medewerker de gelegenheid uw hulp in te roepen;
 • Overweeg het bij een klant vervroegd terughalen van auto’s uit te besteden aan een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is;
 • Voorkom contant geld achter de balie. Reken in principe alleen met creditcard of pin af. Tel eventueel ontvangen contant geld nooit zichtbaar voor mensen van buiten en stop het direct in de kluis.
 • Zorg voor uitleg over procedures als duimprint en maak duidelijk waarvoor extra kosten worden doorbelast, zoals aftanken, schoonmaken bij vervuiling, roken in de auto etc.;

 

Tips voor medewerkers

 • Dreigt, alleen werkend, een risicovolle situatie? Kies dan in eerste instantie voor de eigen veiligheid;
 • Wees goed op de hoogte van gemaakte afspraken.
  Denk aan:
  • Sluit de voordeur bij het verlaten van de werkplek.
  • Laat sleutels nooit onbeheerd achter.
  • Ook al gaat een “klant” er met een auto vandoor: zet in principe nooit de achtervolging in!
  • Is er assistentie of zijn er meerdere medewerkers, dan is het ook mogelijk over te gaan tot aanhouding. Maak in het verhuurbedrijf goede afspraken in welke situaties u over gaat tot aanhouding. Er is ook een procedure voor aanhouding.