Veilige balie en inrichting

Type oplossing

De inrichting van een autoverhuurbedrijf, waar ook de balie een onderdeel van is, biedt medewerkers een veilige werkplek.

 

Beschrijving oplossing

Deze maatregel beschrijft wat ondernomen kan worden om van een balie een veilige werkplek te maken. Tevens wordt aangegeven wat de medewerker kan doen als de veiligheid in het geding komt.

Tips voor leidinggevenden

 • Plaats de balie op een plek vanwaar de medewerker goed zicht heeft op binnenkomende klanten en de wachtruimte. Voorkom dat het zicht belemmerd wordt;
 • Het is handig als de collega’s ook permanent zicht hebben op de balie, zodat die een oogje in het zeil kunnen houden;
 • Zorg ervoor dat ook van buiten gezien kan worden wat er binnen gebeurt;
 • Plaats een afsluitbare deur tussen de ontvangstruimte voor klanten en de balie/kantoor. Vanachter de balie moet een veilige vluchtroute zijn, niet in de richting van de klant;
 • Een balie zorgt voor fysieke afstand tussen klant en medewerker en biedt bescherming bij kwaadwillendheid. Zorg er daarom voor dat de balie minimaal 60 cm diep is;
 • De balie is zo vormgegeven dat medewerker en klant elkaar op ooghoogte aankijken. Voorkom dat de medewerker tegen de klant moet opkijken;
 • Laat een alarmknop aanbrengen. Deze kan gebruikt worden om hulp te vragen aan collega’s of een hulpdienst;
 • Hang zichtbaar een camera op, zodat klanten weten dat zij opgenomen worden, zodat zij zich daardoor minder snel agressief zullen gedragen. Er gelden regels voor het gebruik van camera’s welke zijn te vinden op de site van het college bescherming persoonsgegevens;
 • Voorkom dat op en bij de balie voorwerpen liggen waarmee gegooid of geslagen kan worden;
 • Overweeg de aanschaf van een aparte ID-scanner, die de identiteitskaart op een groot aantal kenmerken controleert. Neem dit op in de vereisten van de reservering. Het moet vooraf duidelijk zijn dat van een ID-scanner gebruik wordt gemaakt;
 • Zorg voor een afsluitbare kluis om sleutels in op te bergen.


Tips voor medewerkers

 • Bespreek eventuele  ideeën om de balie veiliger te maken met de leidinggevende;
 • Wijs een agressieve klant op de aanwezigheid van de camera;
 • Berg consequent overtollige sleutels op in de kluis.