Afhandeling en opvang

Type oplossing

Een goede afhandeling brengt in het tankstation de rust en veiligheid weer terug.  Een werknemer kan na een incident snel weer de draad oppakken en dit voorkomt langdurige uitval.
Onder afhandeling en opvang vallen aangifte, herstellen van eventuele schade, maar ook zorgen dat de werknemer(s) weer zonder angst en stress aan het werk kunnen.

Beschrijving oplossing

Een onderdeel van de afhandeling is het registreren  en waar nodig melden van een incident.

Tips voor werkgever/leidinggevenden

 

 Tips voor werknemers

 

 Vormen van opvang