Alarmknop

Type oplossing

 • Vookomen van agressie en geweld
 • Plaats arbeidshygiënische strategie:
  • 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Beschrijving oplossing

Alarmknop om hulp in te roepen. Indien men gebruik maakt van de alarmknop wordt er een alarmsignaal afgegeven bij een door de minister van Justitie toegelaten alarmcentrale. Dit is alleen noodzakelijk voor tankstations waarvan de winkel tussen 21.00 en 06.00 uur geopend is. Voor de overige situaties is een optische of akoestische alarminstallatie voldoende.

Oplossing voor

Handelingen:

 • Onmacht
 • Escalatie 

Knelpunten:

 • Technische storing
 • Bereikbaarheid alarmknop

Beoogde effecten

Effect op arbeidsomstandigheden en kwaliteit van arbeid:

 • Veilig gevoel bij medewerkers

Overig:

 • Snel kunnen handelen door hulpdiensten en/of collega’s

Kenmerken

Specificaties:

 • Medewerkers die gevaar lopen, kunnen met het zogeheten Personal Position Alarm de politie waarschuwen. Bij calamiteiten drukt de medewerker op de alarmknop en wordt er een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht met een alarmcentrale.

Randvoorwaarden

Organisatie:

 • Protocollen, voorlichting en training


Omgeving:

 • Zie ontwerp gebouwen

Implementatie

Invoeringstermijn:

 • Direct en korte termijn

Aanschafkosten:

 • Variabel

Bijkomende kosten:

 • Advies van de preventiemedewerker en/ of extern deskundige

Achtergrondinformatie

 

Literatuur

Uitgever

Branchenorm Veiligheidseisen Tankstations (pdf) BOVAG/FNV/CNV/De Unie

Trefwoorden

Benzine stations, veiligheid, intimidatie, treiteren, spullen stelen, beledigen, provoceren, ongewenst aanklampen, volgen, intimideren, uitschelden, met een wapen dreigen, dreigen iemand of zijn familie iets aan te doen of iemand verhinderen zich vrij te bewegen.