Alleen Werken

Type oplossing

Alleen werken in een tankstation kan een gevoel van onveiligheid geven. Medewerkers missen de steun van elkaar in onveilige situaties en potentiële daders zullen hun slag eerder slaan als er slechts één persoon aanwezig is. Om alleen veilig te kunnen werken zijn allerlei maatregelen mogelijk. De kans op ongewenst gedrag is kleiner als u met meerderen bent. En als er iets gebeurt is de kans dat de situatie uit de hand loopt kleiner met meer dan één medewerker.

 

Beschrijving oplossing

De CAO bepaalt dat voor tankstations die na 21.00 uur geopend zijn, op het sluitingstijdstip van dat tankstation minstens twee werknemers aanwezig dienen te zijn (artikel 25, lid 5 sub d Tankstations en Wasbedrijven). 
Om veilig te kunnen werken als een werknemer alleen is zijn allerlei technische hulpmiddelen mogelijk.

Tips voor werkgever/leidinggevenden:
Maak op momenten dat medewerkers alleen werken goede afspraken over:

  • Pauzes: wanneer een werknemer in een tankstation alleen werkt en de werkplek niet kan verlaten, kan u van een pauze afzien (art. 20 lid 9 CAO Tankstations en Wasbedrijven)
  • Leveranciers: laat deze zich altijd via de voordeur melden. Is er ook een achterdeur?  Plak een sticker daarop met de tekst: ‘leveranciers melden via de vooringang’.
  • Hulp: zorg dat werknemers snel alarm kunnen slaan (zie branchenorm). Naast een alarmknop kan dat ook een telefoonlijst zijn met nummers die in geval van nood gebeld kunnen worden.
  • Sanitaire stop: dat is de verplichte mogelijkheid van een sanitaire stop tijdens alleen werken op een tankstation.


Tips voor werknemers:

  • Diefstal: zet als u alleen bent nooit de achtervolging in, ook al gaat een klant er met spullen vandoor. Meld het wel bij uw leidinggevende en vul zo nodig een meldingsformulier in.
  • Overval of agressie: lees de werkinstructie: wat te doen bij overval, of agressie door klanten. 
  • Afromen: room de kassa zeer geregeld af. Juist bij drukte is het belangrijk om in aanwezigheid van klanten geld af te romen.
  • Leeg de cashbox pas als u niet meer alleen bent of als het tankstation is afgesloten.
  • Sanitaire stop: tijdens het alleen werken heeft de werknemer recht op (een) sanitaire stops, De tankshop dient dan te worden afgesloten door de toegangsdeur (automatisch) te vergrendelen.
  • Klanten worden op de hoogte gesteld van de sanitaire stop middels de deurbordjes “even geduld aub Het is tijd voor een korte pitstop”.

 

Kenmerken

Veiligheid:

Na 18.30 uur en met name na 21.00 uur is de kans op ongewenst gedrag groter. Daarom moet een tankstation als het open is na die tijden maatregelen nemen.