Camerasystemen

Type oplossing

 • Voorkomen van agressie en geweld
 • Plaats arbeidshygiënische strategie:
  • 1 wegnemen bron

Beschrijving oplossing

Camerasystemen met een preventieve werking; vooral als de klant / bezoeker zijn eigen gezicht duidelijk in beeld ziet of heeft gezien bij binnenkomen van het station. De camera dient aangesloten te zijn op een recorder, welke al dan niet met tijdsintervallen de camerabeelden opneemt.

Enkele voorbeelden van systemen zijn:

 1. Digitale videoregistratiesystemen
 2. IP netwerk- en analoge camerasystemen
 3. Toegangscontrolesystemen

Firma Ippon Industries BV (www.ippon-industries.com) leveren camerabeveiliging. Enkele foto's van IPPON Tokheim systemen:

IPPON 1  IPPON 2 IPPON 3

Holland Engineering BV (www.hollandengineering.nl) leveren kogelwerende kooien e.d. speciaal voor tankstations. Enkele foto's van hun systemen:

Kogelwerend Hefraam  Profielloos Kogelwerend Schuifraam  Kogelwerende kooi

 

Oplossing voor

Handelingen:

 • Voorkomen van agressief gedrag door minder anonimiteit bij klanten

Knelpunten:

 • Werkt alleen samen met andere oplossingen, zoals orde en netheid omgeving, vaardigheden personeel etc.

Beoogde effecten

Effect op arbeidsomstandigheden en kwaliteit van arbeid:

 • Beperken of uitsluiten ziekteverzuim als gevolg van incident met agressie en/of geweld.
 • Gevoel van veiligheid bij andere werknemers en bezoekers van het tankstation.

 

Kenmerken

Specificaties:

 • Afhankelijk van het systeem

Ergonomie:

 • Denk aan locatie van monitoren/ lichtinval etc.

Randvoorwaarden

Techniek:

 • Een goed camerasysteem kan preventief werken en in de meeste gevallen herhaling voorkómen na succesvolle opsporing en vervolging van de daders.

Implementatie

Invoeringstermijn:

 • Direct en korte termijn

Aanschafkosten:

 • Variabel

Mogelijke leveranciers:

 • Advies van de preventiemedewerker en/ of extern deskundige

Achtergrondinformatie

 

Literatuur

Uitgever

Branchenorm Veiligheidseisen Tankstations (pdf) BOVAG/FNV/CNV/De Unie

Trefwoorden

Benzine stations, veiligheid, intimidatie, treiteren, spullen stelen, beledigen, provoceren, ongewenst aanklampen, volgen, intimideren, uitschelden, met een wapen dreigen, dreigen iemand of zijn familie iets aan te doen of iemand verhinderen zich vrij te bewegen.