Fysieke afscheiding

Type oplossing

 • Voorkomen van agressie en geweld
 • Plaats arbeidshygiënische strategie:
  • 2 Hulpmiddelen/Afscherming bron

Beschrijving oplossing

 • Een fysieke afscheiding tussen medewerker(s) en klanten in de vorm van een (hoge) balie waar de klant niet (makkelijk) omheen kan lopen of overheen springen.
 • Een compleet afgesloten kassiersruimte met kogelwerende materialen (ook wel kooi of OBRI genoemd). Zie Branchenorm Veiligheidseisen Tankstations onder punt III.

Oplossing voor

Handelingen:

 • Voorkomen fysiek contact tussen (potentiële geweldpleger en medewerker) en daardoor letsel bij medewerkers 

Beoogde effecten

Effect op arbeidsomstandigheden en kwaliteit van arbeid: 

 • Gevoel van veiligheid bij medewerkers

Overig:

 • Efficiëntere bedrijfsvoering

Kenmerken

 

Randvoorwaarden

Omgeving:

 • Ontwerp gebouw

Implementatie

Invoeringstermijn:

 • Direct en korte termijn

Aanschafkosten:

 • Variabel

Bijkomende kosten:

 • Advies van de preventiemedewerker en/ of extern deskundige

Mogelijke leveranciers:

URL(s), titel URL(s), webadres
Holland Engineering http://www.hollandengineering.nl/

Achtergrondinformatie

 

URL(s), titel

URL(s), webadres

KeurCompany voor veiligheid en ergonomisch advies http://www.keurcompany.nl/

 

Literatuur

Uitgever

Branchenorm Veiligheidseisen Tankstations (pdf) BOVAG/FNV/CNV/De Unie

 

Afbeeldingen

 

Afbeelding(en), omschrijving

Afbeelding(en), bestandsnaam

Ronde kogelwerende balie

Ronde kogelwerende balie 

http://www.hollandengineering.nl

OBRI

OBRI

http://www.hollandengineering.nl

Trefwoorden

Benzine stations, veiligheid, intimidatie, treiteren, spullen stelen, beledigen, provoceren, ongewenst aanklampen, volgen, intimideren, uitschelden, met een wapen dreigen, dreigen iemand of zijn familie iets aan te doen of iemand verhinderen zich vrij te bewegen.