Huisregels

Type oplossing

De eerste stap om richting klanten duidelijk te maken wat u onder ongewenst en gewenst gedrag verstaat en wat de regels zijn in het tankstation zijn huisregels. Daarnaast geven ze werknemers houvast waarop ze klanten aan kunnen spreken.

 

Beschrijving oplossing

Klanten zijn aan huisregels gebonden als deze zichtbaar zijn opgehangen bij de ingang. Een klant die de winkel betreedt accepteert stilzwijgend deze voorwaarden. Informatie over de huisregels is te vinden op mkbservicedesk.nl

Tips voor werkgevers/leidinggevenden/preventiemedewerker:

  • Zorg dat iedereen via voorlichting bekend is met de huisregels en maak onderling afspraken hoe hiermee wordt omgegaan.
  • In de huisregels of personeelshandboek wordt opgenomen dat een medewerker het recht heeft op (een) sanitaire stops tijdens alleen werken op een tankstation, onder voorwaarde dat de tankshop wordt afgesloten voor klanten.

Tips voor werknemers:

  • Zorg dat u de huisregels van het tankstation goed kent en begrijpt. Is het u onduidelijk hoe er precies mee om moet worden gegaan? Vraag het aan uw leidinggevende. Wees consequent in het omgaan met de huisregels.
  • Werknemers kennen de regel bij alleen werken van het recht op (een) sanitaire stop, onder voorwaarde dat de tankshop wordt afgesloten voor klanten.

Meer weten

Zie ook de checklist voorlichting en instructie.