Omgaan met diefstal, agressie en geweld

Type oplossing

Wat kunt u als werknemer doen als in het tankstation agressie en geweld of diefstal plaats vindt? En hoe kunt u de kans op ongewenst gedrag zo klein mogelijk maken door uw gedrag? In deze maatregel beschrijven we wat u kunt doen als agressie en geweld
plaatsvindt.

Beschrijving oplossing

Tips voor werkgever/leidinggevende:

  • Sociale partners stellen een werkinstructie  beschikbaar die u op maat kunt aanpassen voor uw eigen tankstation.

 Tips voor werknemers:

Wanneer de situatie uit de hand dreigt te lopen is een juiste houding van u en uw collega’s erg belangrijk. De juiste methode staat bekend als het STOP-principe:

S toom afblazen. Laat de klant even uitrazen.
T ot de orde roepen. Roep de klant tot de orde.
O pnieuw beginnen. Begin het gesprek opnieuw.
P assen bij herhaling. Valt de klant toch in herhaling stop dan direct het gesprek met: “Ik heb u net gezegd dat ik zo niet aangesproken wens te worden” of “Ik hoor u nu weer ……..zeggen, dat betekent dat ik het gesprek nu stop.”

Er is verschil tussen ongewenst gedrag door frustratie en bewust ongewenst gedrag. De manier van omgaan met deze vormen van ongewenst gedrag is ook verschillend. Klik hier voor meer informatie.

Tijdens een overval zijn er vier gouden regels waaraan werknemers zich moeten houden om te voorkomen dat agressief gedrag ongewild uit de hand loopt. Dit zijn de RAAK-regels.

R ustig blijven.
A anvaard de bevelen en volg deze snel en kalm op.
A fgeven van het geld waarom gevraagd wordt.
K ijk goed en probeer een signalement op te nemen voor de politie.