Protocol ongewenst gedrag

Type oplossing

In een protocol ongewenst gedrag staat het beleid over ongewenst gedrag in duidelijke taal beschreven.  Het is hierdoor voor werknemers duidelijk wat de geldende regels zijn ten aanzien van ongewenst gedrag. Duidelijkheid zorgt voor zekerheid.

Beschrijving oplossing

In het protocol kunt u de volgende zaken beschrijven:

  • Wat kunnen werknemers doen om ongewenst gedrag te voorkomen?
  • Wat is de procedure als er een incident plaats vindt?
  • Wat is de alarmprocedure?
  • Hoe is de opvang en nazorg geregeld?
  • Wie is binnen het tankstation de contactpersoon?
  • Met welke frequentie worden incidenten in het werkoverleg besproken?
  • Welke maatregelen zijn er in het tankstation genomen ter preventie van ongewenst gedrag?