Registratie en Melding

Type oplossing

Er is een procedure om incidenten te melden, te registreren en te analyseren. Hierdoor is het mogelijk het gevoerde beleid over ongewenst gedrag te optimaliseren.

Beschrijving oplossing

Het is belangrijk dat er een procedure bestaat om incidenten te registreren en te beoordelen.

Tips werkgevers/leidinggevenden:

  • Sociale partners hebben een voorbeeld meldingsformulier agressie of incident ontwikkeld. U kunt het formulier volledig op uw eigen situatie aanpassen.  
  • Bewaar alle meldingsformulieren in een aparte map. Bespreek periodiek in het werkoverleg de incidenten die hebben plaatsgevonden en hoe incidenten in de toekomst kunnen worden voorkomen of verminderd. Het is belangrijk dat werknemers de mogelijkheid hebben om invloed te kunnen uitoefenen in de verbetering van het beleid.
  • Gebruik de meldingen ook als input voor de branche-RI&E Tankstations.


Tips voor werknemers:

  • Is er een incident, noteer dan relevante gegevens. Vraag uw leidinggevende of hij een specifiek meldingsformulier heeft.
  • Indien de aard van het incident zich daartoe leent, doe dan ook aangifte bij de politie. Hiervoor kunt u het landelijk aangifteformulier gebruiken die gemaakt is voor de detailhandel. Bij het formulier hoort ook een toelichting
  • Ernstige incidenten met ziekenhuisopname, blijvend letsel of de dood als gevolg moeten binnen 24 uur gemeld worden bij de arbeidsinspectie.