Toegangverbod voor personen

Type oplossing

 • Voorkomen van agressie en geweld
 • Plaats arbeidshygiënische strategie:
  • 3 organisatorische maatregelen

Beschrijving oplossing

Voor agressieve klanten kan er overwogen worden om deze een shop / winkelverbod te geven. Hiervoor zijn standaard winkelontzeggingsbrieven beschikbaar op de website van het Platform Detailhandel (onder Winkelcriminaliteit): http://www.dedetailhandel.nl/publicaties

Oplossing voor

Handelingen:

 • Ongewenste toegang tot de winkel/tankstation

Knelpunten:

 • Samen met andere oplossingen, zoals afspraken met politie

Beoogde effecten

Effect op arbeidsomstandigheden en kwaliteit van arbeid:

 • Duidelijkheid bij medewerkers tankstation
 • Effecten (minder verzuim, verloop etc)

Overig:

 • Samenwerking met politie of collega’s

Kenmerken

Specificaties:

 • Brief

Randvoorwaarden

Organisatie:

 • Samenwerkingsafspraken

Techniek:

 • Communicatie

Implementatie

Invoeringstermijn:

 • Direct en korte termijn

Aanschafkosten:

 • Variabel

Bijkomende kosten:

 • Advies van de preventiemedewerker en/ of extern deskundige

Mogelijke leveranciers:

Achtergrondinformatie

 

Literatuur

Uitgever

Branchenorm Veiligheidseisen Tankstations (pdf) BOVAG/FNV/CNV/De Unie

 

Trefwoorden

Benzine stations, veiligheid, intimidatie, treiteren, spullen stelen, beledigen, provoceren, ongewenst aanklampen, volgen, intimideren, uitschelden, met een wapen dreigen, dreigen iemand of zijn familie iets aan te doen of iemand verhinderen zich vrij te bewegen.