Training en voorlichting

Type oplossing

 • Voorkomen van en leren omgaan met agressie en geweld
 • Plaats arbeidshygiënische strategie:
  • 3. Organisatorische oplossingen

Beschrijving oplossing

 • Zorg voor duidelijke procedures voor uw medewerkers en uw klanten.
 • Goed inwerken van nieuwe medewerkers op het gebied van het voorkómen van irritaties en agressie is van groot belang.
 • Bespreek incidenten en  procedures regelmatig met uw medewerkers, zodoende kunnen ze ook leren van elkaars ervaringen, bijvoorbeeld tijdens werkoverleg.
 • Train uw (nieuwe) personeelsleden voordat ze aan het werk gaan.

Oplossing voor

Handelingen:

 • Primaire reactie medewerker
 • Onzekerheid
 • Escalatie (frustratie)agressie en herkennen vormen van agressie  

Knelpunten:

 • Instrumentele agressie (bewust en doelgericht)
 • Werkt vooral samen met screenen eigen personeel voor interne agressie.

Beoogde effecten

Effect op arbeidsomstandigheden en kwaliteit van arbeid: 

 • Vaardigheden en zekerheid over hoe te handelen
 • Steun van collega en leidinggevenden

Overig: 

 • Samenwerken bevorderen

Kenmerken

 

Randvoorwaarden

Organisatie:

 • Vooraf alle leidinggevenden en medewerkers informeren
 • Protocollen
 • Inventarisatie van aanwezige risico’s
 • Trainen van medewerkers om met protocol te leren omgaan

Techniek:

 • Gesprekstechnieken

Implementatie

Invoeringstermijn:

 • Direct en korte termijn

Aanschafkosten:

 • Afhankelijk per training/voorlichting. Voor actuele prijzen zie Trainingsaanbod op de website van Tankstation Academy.

 

Mogelijke leveranciers:

Achtergrondinformatie

 

URL(s), titel

URL(s), webadres / documentnaam
Voorlichting voor werknemers http://home.szw.nl/

 

Literatuur

Uitgever

Branchenorm Veiligheidseisen Tankstations (pdf) BOVAG/FNV/CNV/De Unie

Trefwoorden

Benzine stations, veiligheid, intimidatie, treiteren, spullen stelen, beledigen, provoceren, ongewenst aanklampen, volgen, intimideren, uitschelden, met een wapen dreigen, dreigen iemand of zijn familie iets aan te doen of iemand verhinderen zich vrij te bewegen.