Voorlichting en Instructie

Type oplossing

Door voorlichting weten werknemers welke risico’s zij lopen op het gebied van ongewenst gedrag. Daarnaast weten zij wat ze kunnen en moeten doen om  te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. Dit verkleint de kans op het optreden van ongewenst gedrag.

Beschrijving oplossing

In de CAO Tankstations en Wasbedrijven staat dat de werkgever de nodige informatie en voorlichting aan zijn werknemers geeft over de risico’s in het werk op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Daarnaast is bepaald dat de werknemer de veiligheidsvoorschriften strikt dient na te komen.

Voorkomen van ongewenst gedrag

Sociale partners zijn van mening dat in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde dienen te komen in een voorlichting met betrekking tot ongewenst gedrag:

  • welke maatregelen de werkgever heeft genomen om de veiligheid van de werknemers te vergroten;
  • wat de werknemer kan doen om agressie van klanten tegen te gaan;
  • het juiste gebruik van technische hulpmiddelen (zoals obrie);
  • de openings- en sluitingsprocedure van het tankstation;
  • te nemen veiligheidmaatregelen bij het tellen van geld.


Klik hier voor meer voorbeelden van onderwerpen die bij de voorlichting aan de orde zouden kunnen komen.

Werknemers moeten weten wat ze moeten doen bij een overval of agressief gedrag door klanten. Sociale partners hebben een voorbeeld van een werkinstructie ontwikkeld die u op maat aan uw werknemers kunt verstrekken zodat duidelijk is wat de procedure is in het geval van een incident.

De voorlichting is een standaard onderdeel bij de inwerkprocedure van iedere nieuwe werknemer. Zorg dat u  kunt aantonen dat de werknemers voorlichting hebben gehad door bijvoorbeeld een schriftelijke voorlichting ‘voor gelezen’ te laten ondertekenen of door middel van een lijst van deelnemers aanwezig bij het werkoverleg waarin voorlichting over ongewenst gedrag heeft plaatsgevonden. Voorkom dat de kennis wegzakt door periodieke herhaling van de voorlichting en instructie.

Het OOTW, Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor Tankstations en Wasbedrijven heeft diverse branchespecifieke opleidingen ontwikkeld. Er worden verschillende (gratis) trainingen en cursussen aangeboden op het gebied van agressie en geweld en de preventie, bijvoorbeeld ‘Overvalpreventie’ en ‘Veiligheidsbewustzijn’. Kijk op de website van www.ootw.nl voor een actueel aanbod van trainingen. De oliemaatschappijen verzorgen ook bedrijfsinterne opleidingen.

Tips voor werknemers

  • Bent u een (nieuwe) werknemer? Vraag dan of de werkgever voorlichtingsmateriaal heeft over het omgaan met ongewenst gedrag
  • Er is verschil tussen ongewenst gedrag door frustratie en bewust ongewenst gedrag. De manier van omgaan met deze vormen van ongewenst gedrag is ook verschillend. Klik hier voor meer informatie.
  • Sociale partners hebben een tipkaart ontwikkeld waar een aantal praktische tips voor werknemers staan met de do’s en dont’s bij ongewenst gedrag.
  • Sociale partners hebben daarnaast een tipkaart ontwikkeld  voor werknemers waarin staat wat u het beste kan doen NA een incident.
  • Wordt er voorlichting georganiseerd, dan bent u als werknemer wettelijk verplicht deze te volgen/lezen en ernaar te handelen.