Aanvullende verlichting hefbrug/smeerkuil

Type oplossing

  • Technisch
  • Plaats arbeidshygiënische strategie: 2 hulpmiddelen

Beschrijving oplossing

De lichtbron onder de hefbrug of in de smeerkuil belicht de bodem van het voertuig.

Lichtbron onder hefbrug

 

Oplossing voor

Handelingen:

  • Werken op slecht verlichte werkplek

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • De werkplek is beter verlicht en de werknemer kan taak beter en veiliger uitvoeren.


Efficiency effect:

  • Hogere productiviteit van de medewerker, zowel kwalitatief als kwantitatief. 
  • Om in een smeerkuil het gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie te voorkomen moet de afzuiginstallatie minstens 30 seconden in werking zijn voordat de verlichting kan worden ingeschakeld. Dit wordt via de schakelaar automatisch geregeld. Wanneer de verlichting en afzuiging onafhankelijk van elkaar ingeschakeld kunnen worden is explosievrije verlichting verplicht. Klik hier voor meer informatie over de werkkuil. De elektrische installatie in de inspectieput mag geen gebreken vertonen en moet periodiek onderhouden en gekeurd worden. De smeerkuil kan een vochtige ruimte zijn en daarom moeten de gebruikte lampen van juiste beschermingsklasse zijn (bijv. veilige spanning en/of druipwaterdicht IP44).

Invoering

Invoeringstermijn:

  • Kort


Aanschafkosten:

  • Afhankelijk van uitvoering ca. € 600

Mogelijke leveranciers:

  • Andriessengroep, Hella, Overlander

 

Achtergrondinformatie

 

Andriessengroep: www.andriessengroep.nl

Hella: www.hella.nl

Overlander: www.overlander.nl