9. Aparte ruimten motortest e.d.

Type oplossing

  • Organisatorisch
  • Plaats arbeidshygiënische strategie: 3 organisatorische maatregelen

Praktische oplossingen

Uitvoeren tests in een aparte ruimte, zodat zo min mogelijk medewerkers worden blootgesteld. Aanvullende maatregelen zoals extra ventilatie of afzuiging zijn nodig.

Motortest 1

 

Motortest 2

 

Oplossing voor

Blootstelling van medewerkers aan dieselrook in binnenruimten, door het testdraaien van motoren.
Toepasbaarheid: Rollenbanktests, vermogenstests, roetmetingen etc. bij het onderhoud of bij de nieuwbouw van dieselvoertuigen en machines.
Bij veel (truck)garages en producenten al toegepast.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Voor medewerkers die niet bij motortests betrokken zijn mogelijk 100% reductie, als er geen andere bronnen van dieselrook zijn.
  • Minder blootstelling aan lawaai bij de medewerkers die niet in de testruimte hoeven te zijn.

Baten:

  • Minder ventilatie nodig in de rest van het bedrijf.

Randvoorwaarden

Techniek:

  • Als een nieuwe ruimte gecreëerd moet worden moet er voldoende ruimte beschikbaar zijn.
  • Overige tips: Deur naar rest van het bedrijf dichthouden. Medewerker die test uitvoert moet de cabine gesloten houden.

Invoering

Invoeringstermijn:

  • In geval van nieuwbouw direct rekening mee houden, zodat niet achteraf een ruimte aangebouwd of afgescheiden hoeft te worden.

Aanschafkosten:

  • Als er bij nieuwbouw geen rekening mee is gehouden, een aanzienlijke investering.

 

Achtergrondinformatie