10. Gedragregels, routering, toelating

Type oplossing

 • organisatorisch
 • plaats arbeidshygiënische strategie: 3 organisatorische maatregelen

Praktische oplossingen

Het zoveel mogelijk voorkómen van blootstelling door:

 • bij inrichting van een werkplaats ervoor zorgen dat er zo min mogelijk rijbewegingen intern nodig zijn
 • de motoren direct afzetten op plaats van bestemming
 • de beschikbare middelen (afzuigslang/opzetfilters) gebruiken
 • niet met koude motor de garage binnen rijden

Oplossing voor

 • blootstelling aan dieselrook in binnensituaties
 • geen technische beperkingen.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

 • De afname in blootstelling kán in principe zeer groot zijn.

Baten:

 • Met name binnen minder noodzaak tot ventilatie (energiekosten).

Randvoorwaarden

Techniek:

 • N.v.t.
 • Overige tips: Zo mogelijk gezamenlijk optrekken met ‘collegabedrijven’ of gezamenlijke aanpak op industrieterreinen.

Invoering

Invoeringstermijn:

 • Regels goed communiceren met klanten en personeel. Overwegen van mogelijke ‘sancties’.

Aanschafkosten:

 • Investering: geen.

Mogelijke leveranciers:

 • N.v.t.

 

Achtergrondinformatie