7. Ruimteventilatie

Type oplossing

  • Technisch
  • Plaats arbeidshygiënische strategie: 1 wegnemen/beperking bron

Praktische oplossingen

Beschrijving oplossing Ventilatie van werkruimten d.m.v. een mechanisch ventilatiesysteem (ventilatoren, inblaas- en uitblaasopeningen).

Afzuigunit parkeergarage 1

 

Afzuigunit parkeergarage 2

 

Afzuigunit parkeergarage 3

 

Ventilatie werkplaats garage

 

 

Oplossing voor

Oplossing voor: Ophoping van dieselrook in binnensituaties; in aanvulling op overige maatregelen.
Voor dieselrook is een systeem met een zeer grote capaciteit nodig: enkele 100.000-en m³ lucht per uur; onderin de ruimte ingeblazen en bovenaan afgezogen.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Het effect van ruimteventilatie op de blootstelling van werknemers is vaak zeer beperkt, omdat de gehalten dieselrook in de lucht vlak bij de bron (het voertuig, de machine) alsnog hoog blijven.
  • Hinderlijke geluidsproductie ventilatiesysteem, hoger energieverbruik t.b.v. verwarming, mogelijk tochtklachten t.g.v. de grote ventilatiecapaciteit die vereist is.

Baten:

  • Minder schoonmaakkosten.

Randvoorwaarden

Techniek:

  • Gelet op de grootte van de werkplaatsen dient voor een voldoende ventilatievoud zeer grote hoeveelheden lucht te worden in- en uitgeblazen. Pas dan is enig effect te verwachten. In kleine testruimten voor motoren (rollenbanktests) is een goed resultaat bereikt bij een luchtverversing van 190 maal per uur.
  • Overige tips: Plaatselijke afzuiging en andere maatregelen dicht op de bron verkleinen de noodzaak tot ruimteventilatie.

Invoering

Invoeringstermijn:

  • In nauwe samenwerking met, c.q. door een installatiebureau voor ventilatiesystemen. Goede instructie van het personeel t.a.v. het gebruik, en/of automatisch aan- en afslaande systemen installeren.

Aanschafkosten:

  • Aanschafkosten Investering: Aanschaf- en installatiekosten kunnen sterk variëren (afhankelijk capaciteit). Hierbij komen nog de extra energiekosten (m.n. extra verwarmingskosten).

 

Achtergrondinformatie