Aanwijsbeleid e-voertuigen (ev-VOP, ev-VP, ev-WV) / Voorlichting en instructie

Effectiviteit oplossing

Volledig

Type oplossing

 • Technisch/Organisatorisch/overig
 • Plaats arbeidshygiënische strategie:
  • 1 wegnemen bron
  • 2 afscherming bron
  • 3 organisatorische maatregelen
  • 4 persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschrijving oplossing

Het aanwijsbeleid zoals beschreven in NEN 9140:2019 wordt uitgevoerd.

De werkgever en de technicus die werkt aan e-voertuigen leggen in een schriftelijke overeenkomst vast wat de werkzaamheden zijn die mogen worden uitgevoerd, dat daarvoor voldoende instructies zijn gegeven en dat de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en gereedschappen zullen worden gebruikt.

De volgende personen kunnen worden aangewezen:

 1. de ev-voldoende onderricht persoon (ev-VOP)
 2. de ev-vakbekwaam persoon (ev-VP)
 3. de ev-werkverantwoordelijke (ev-WV)

De ev-VOP kan werkzaamheden aan e-voertuigen waarvoor hij duidelijke instructies heeft gekregen die vastgelegd zijn in de aanwijzing.

De ev-VP heeft een opleiding op niveau 2 afgerond, bijvoorbeeld Elektrotechnicus of Autotechnicus, waarbij ev-vakbekwaamheid is aangetoond.
De ev-WV is verantwoordelijk in de werkplaats voor het veilig uitvoeren van het werk aan e-voertuigen. Hij is qua opleiding minimaal gelijk aan de ev-VP, maar heeft daarnaast werk en denkniveau 4.

Een toelichting voor het aanwijzen van personen kun je hier downloaden.

De benodigde aanwijsformulieren kun je hier downloaden.

Oplossing voor

Het risico dat technici door onbekwaamheid/onwetendheid onder stroom komen te staan tijdens werkzaamheden aan e-voertuigen.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

 • De technicus is voldoende voorgelicht en geïnstrueerd om veilig te kunnen werken aan e-voertuigen en daardoor in staat om de arbeidsrisico’s te beperken.

 

Kenmerken

Specificaties: