Markeringsmiddelen

Effectiviteit oplossing

Volledig

Type oplossing

 • Technisch/Organisatorisch/overig
 • Plaats arbeidshygiënische strategie:
  • 1 wegnemen bron
  • 2 afscherming bron
  • 3 organisatorische maatregelen
  • 4 persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschrijving oplossing

Maak aan de omgeving kenbaar dat er aan het HV-systeem van een e-voertuig gewerkt wordt door markeringsmiddelen te gebruiken zoals: Gele of rood/witte borden op standaard, kartonnen aanduidingen, sticker materiaal, of afzettingsmateriaal zoals kunststofkettingen.

Oplossing voor

Overig werkplaatspersoneel, klanten en bezoekers.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

 • Overig werkplaatspersoneel, klanten en bezoekers worden gewaarschuwd.

Kenmerken

Specificaties:

 • De technicus houdt zich aan de richtlijnen/voorschriften van de fabrikant. Bijgevoegd afbeeldingen van markeringsmiddelen en een gemarkeerd voertuig.

  Caution High Voltage  

  Danger High Voltage Diverse markeringsmiddelen


  Diverse markeringsmiddelen.


Veiligheid:

 • Voordat de werkzaamheden aan het HV-systeem beginnen, worden de markeringsmiddelen aangebracht

Invoering

Aanschafkosten:

 • Beperkt, veelal 5-20 euro (afhankelijk toepassing en aantal). Afzetpalen en kettingen zijn wat kostbaarder, rond de 100 euro.


Mogelijke leveranciers:

Stocksigns: www.stocksigns.co.uk

Verbodsbord: www.verbodsbord.nl

Leveranciers van werkplaats materialen