Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) voor het veilig werken aan e-voertuigen in garagewerkplaatsen’

Oplossing voor

Bestemd voor de technicus, die is aangewezen als persoon die werkzaamheden mag verrichten aan e-voertuigen. 

 

Type oplossing

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) voor het veilig werken aan e-voertuigen in garagewerkplaatsen.

Beschrijving oplossing

Werkkleding

Werkzaamheden met: Alle

Overal, Amerikaanse overal en Shirt:

overalloverall vsshirt

Thermisch ondergoed (tegen kou en tocht):

thermisch 1thermisch 2.png

Schoenen

Werkzaamheden met: Alle

Veiligheidsschoen type S3:

S2

 

Handschoenen

Werkzaamheden met: Werken aan e-voertuigen

Elektrisch isolerende handschoenen (NEN-EN 60903; klasse 0 tot 500 Volt of klasse
0 tot 1.000 Volt

  • Te gebruiken bij werkzaamheden aan e-voertuigen:

Elektrisch isolerende handschoen

De elektrisch isolerende handschoenen van latex zijn kwetsbaar en niet bestand tegen scherpe voorwerpen. Hiervoor is een goede oplossing het dragen van overhandschoenen, dus de werkhandschoen over de elektrisch isolerende handschoen:

Handschoen In combinatie met overhandschoenen

Alternatief: Composiet handschoenen. Deze zijn gemaakt van latex maar bekleed met een buitenlaag van polychloropreen en hebben daardoor een hoge mechanische weerstand. De overhandschoen is dan niet meer nodig. Nadeel is wel dat materiaal vrij stug is:

Composiethandschoen

Op de handschoenen staan onderstaande gegevens. De handschoenen moeten periodiek gecontroleerd worden volgens de voorschriften van fabrikant:

Handschoen gegevens

Oogbescherming


Bij het verwijderen van een zekering of veiligheidsplug van een stroomvoerende HV-installatie in een e-voertuig vanwege kans op vonkvorming.

Gelaatscherm:

Gelaatsscherm


Elektrisch isolerende kleding/ werkschoenen

Bij onder spanning werken (dus in de HV-batterij).

  • NEN-EN 50286
  • NEN EN 50321 1

Vlamboogbeschermende kleding/ handschoenen

Bij werken aan of nabij spanningvoerende delen die zijn beveiligd met een smeltveiligheid van meer dan 80 A

Bij metingen in een deel van een e voertuig dat is beveiligd met een smeltveiligheid van meer dan 80 A of een automaat van meer dan 25 A en waarbij de kans op kortsluiting aanwezig is.

IEC 61482-2