Speciaal gereedschap 0 Volt check

Spanningsvrij controle e-voertuig met geschikt meetinstrument (stap 6).

Effectiviteit oplossing

Volledig

Type oplossing

 • Technisch/organisatorisch/overig
 • Plaats arbeidshygiënische strategie:
  • 1 wegnemen bron
  • 2 afscherming bron
  • 3 organisatorische maatregelen
  • 4 persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschrijving oplossing

Om zeker te weten dat het systeem spanningsvrij is wordt een zogenaamde 0 Volt check uitgevoerd. Dit moet gedaan worden met een door de fabrikant voorgeschreven geschikt meetinstrument.
De voorgeschreven tester/spanningszoeker geeft waarschuwingssignalen indien er een gevaarlijke hoge spanning aanwezig is.
Een zeer betrouwbaar instrument is de zogenaamde duspol*. Deze selecteert zelf zijn meetbereik en eenheid en reageert dus automatisch bij zowel wissel- als gelijkspanning gevaren.
Deze 0 Volt check is Stap 6 uit de procedure “Spanningsvrij’’ maken.

Voorbeeld 0 volt check Voorbeeld 0 volt check.

* Duspol is een ingeburgerde merknaam van een automatische 2-polige spanningsaanwijzer.

Oplossing voor

Voorkomen dat door een mogelijke procedure of systeemfouten men toch onder spanning komt te staan.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

 • Medewerkers kunnen geen letselschade als gevolg van elektrische stroom oplopen

Efficiency effect:

 • Er kan nu zonder PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) worden gewerkt zoals elektrisch isolerende handschoen etc. waardoor de snelheid en nauwkeurigheid van het werken toeneemt.

Kenmerken

Specificaties:

Spanningsaanwijzer

De spanningsaanwijzer dient te voldoen aan NEN-EN-IEC-61243-3

De volgende 2 punten zijn van belang:

 1. Minimaal categorie III
 2. Het spanningsbereik moet overeenkomen met de te meten spanning. In de praktijk komt dit neer op minimaal 600 volt. Sommige HV-systemen gaan al naar 800 volt of meer, dan is een meetbereik van 1000 volt noodzakelijk.
Veiligheid:
 • Tijdens deze 0 Volt check dient de medewerker zich met isolerende handschoenen te beschermen tegen elektrische schokken

Ergonomie:

 • De duspol vereist geen specifieke instellingen waardoor de kans op meetfouten geminimaliseerd wordt

Randvoorwaarden


Techniek:

 • De meetapparatuur dient zowel voor als na de meting functioneel gecontroleerd te worden op een juiste werking conform fabrieksvoorschrift.
 • Meetpunten aan het voertuig dienen zo gekozen te worden dat zij goed bereikbaar zijn en parallel geschakeld zijn aan de eventuele spanningsbronnen. Volg hierbij het voorschrift van de fabrikant.

Omgeving:

 • Na de meting mag het voertuig niet meer verplaatst worden om te voorkomen dat condensatoren geladen worden door de elektrische motor/generator.

Implementatie

Aanschafkosten:

 • Vanaf €50 (2-polige spanningsaanwijzer, duspol)

Mogelijke leveranciers:

 • Leveranciers van elektrisch meetgereedschap

Achtergrondinformatie

Fluke: www.fluke.com

Conrad: www.conrad.nl