Aandachtsfunctionaris fysieke belasting

Type oplossing

 • Organisatorisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: 3 organisatorische maatregelen

 

Praktische oplossingen

Het opleiden van aandachtsfunctionarissen (mentoren / trainers / coaches) op het gebied van fysieke belasting binnen de organisatie. Aandachtsfunctionaris kan zijn middenkader of ervaren medewerker.

 

Oplossing voor

Handelingen:

 • Alle  

Knelpunten:

 • Tillen
 • Werkhouding
 • Dragen
 • Duwen / trekken
 • Repeterende bewegingen
 • Staand werk

 

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

 • Het continue aandacht schenken aan fysieke belasting direct op de werkplek binnen de organisatie.

Efficiency effect:

 • Efficiënter productieproces.

 

Kenmerken

Specificaties:

 • Bereiken van bepaald kennisniveau bij de aandachtsfunctionaris op gebied van fysieke belasting (zowel basiskennis op gebied analyse knelpunten alsook oplossingsgericht).
 • Communicatieve vaardigheden aandachtsfunctionaris.

Ergonomie:

 • Veilig en gezond werken.

 

Randvoorwaarden

Techniek:

 • Aanstellen van aandachtsfunctionaris(sen) met een takenpakket  zowel gericht op productieproces als op P&O en arbo aspecten.
 • Mogelijk meerdere functionarissen nodig binnen bedrijf.
 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aandachtsfunctionaris op alle niveaus bespreken.
 • Voldoende tijd vrijmaken voor (deel)taak.
 • Periodiek overlegsituaties met management.
 • Opleiding aandachtsfunctionaris laten uitvoeren door extern bureau
 • Haalbare en meetbare inspanningen formuleren (‘binnen 12 maanden zijn alle werkplekken van de productie afdeling X beoordeeld’).

Omgeving:

 • Acceptatie binnen bedrijf / medewerkers.

 

Invoering

Invoeringstermijn:

 • Middellange termijn

Aanschafkosten:

 • Variabel

Bijkomende kosten:

 • Cursussen van de medewerkers benodigd.

Mogelijke leveranciers:

ArboNed/KeurCompany: www.keurcompany.nl

Arbounie: www.arbounie.nl

VHP-ergonomie: www.vhp-ergonomie.nl