Advies aanschaf nieuwe middelen: Optimalisatie van het werkproces

Type oplossing

 • organisatorisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: 1 bronaanpak

 

Praktische oplossingen

Het werk wordt minder zwaar als de medewerker werkt met ergonomische optimale middelen zoals gereedschappen, machines en hulpmiddelen. Er kan meer werk worden verzet met minder fysieke belasting: Kostendaling en productiestijging. Dit kan ondersteuning bij het opstellen van een Plan van Eisen zijn of een Arbo-technische sterkte-zwakte analyse bij de beoordeling van te kiezen middelen.

 

Oplossing voor

 • Alle werkmiddelen en diverse werkprocessen. 

Knelpunten middelen bij:

 • Tillen
 • Dragen
 • Duwen / trekken
 • Werkhouding
 • Repeterende bewegingen
 • Staand werken

 

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

 • Lagere fysieke belastingen op het lichaam door slimmere, ergonomische keuze van de hulpmiddelen, optimaal  passend bij de werkplek en het werkproces.

Overig:

 • Klachten voorkomen, lagere vermoeidheid, kosten reduceren,  productiestijging, werkplezier, imagoverbetering
 • Bevordering veilig en gezond werken.

 

Kenmerken

Specificaties:

 • Samen met de gebruikers uitgevoerd ergonomisch onderzoek:; een PvE of een sterkte-zwakte analyse.

Ergonomie:

 • Kennis en inzicht overdragen op gebied van fysieke belasting.

 

Randvoorwaarden

Organisatie:

 • Organisatie (management en werkvloer) moet openstaan voor nieuwe ideeën en innovatie.

Omgeving:

 • Moet toegankelijk zijn voor de consultant.

 

Invoering

Invoeringstermijn:

 • Direct / Korte termijn

Aanschafkosten:

 • Gering

Bijkomende kosten:

 • Geen

Mogelijke leveranciers:

 • Ergonomen KeurCompany

 

Achtergrondinformatie

KeurCompany: www.keurcompany.nl