Advies herinrichting werkplek: optimalisatie van het werkproces

Type oplossing

 • organisatorisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: 1 bronaanpak

 

Praktische oplossingen

Het werk wordt minder zwaar als de medewerker in een geoptimaliseerde werkomgeving werkt. Er kan meer werk worden verzet met minder fysieke belasting: Kostendaling en productiestijging.

 

Oplossing voor

Diverse werkprocessen en alle werkplekken 

Knelpunten:

 • Tillen
 • Dragen
 • Duwen / trekken
 • Werkhouding
 • Repeterende bewegingen
 • Staand werken

 

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

 • Lagere fysieke belastingen op het lichaam door slimmere, ergonomische werkplek- en werkprocesinrichting.

Overig:

 • Klachten voorkomen, lagere vermoeidheid, kosten reduceren,  productiestijging, werkplezier, imagoverbetering
 • Bevordering veilig en gezond werken.

 

Kenmerken

Specificaties:

 • Er zijn meerdere onderzoekstrajecten voorhanden

Ergonomie:

 • Kennis en inzicht overdragen op gebied fysieke belasting.

 

Randvoorwaarden

Organisatie:

 • Organisatie (management en werkvloer) moet openstaan voor nieuwe ideeën en innovatie.

Omgeving:

 • Moet toegankelijk zijn voor consultant.

 

Invoering

Invoeringstermijn:

 • Direct / Korte termijn

Aanschafkosten:

 • Gering

Bijkomende kosten:

 • Geen

Mogelijke leveranciers:

 • Ergonomen KeurCompany

 

Achtergrondinformatie

KeurCompany: www.keurcompany.nl