Afwisseling in het werk

Type oplossing

 • Organisatorisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: 3 organisatorische maatregelen

 

Praktische oplossingen

Alle medewerkers moeten regelmatig stilstaand werk en zittend en zittend werk, of lopend werk, kunnen afwisselen.
Langdurig stil staan kan leiden tot problemen in benen en bloedsomloop.

Het langdurig staand werken is voor werknemers van een tankstation een belangrijk risico. Indien langer dan 1 uur achtereen of 4 uur per dag kassawerk wordt gedaan, is een zitwerkplek vereist.

Bekijk bij welke werkzaamheden er sprake is van langdurig staan en bekijk welke mogelijkheden er zijn om dit te voorkomen. Schaf een stasteun (of een stoel) aan, en let daarbij goed op de werkhoogte. Bij kassawerk is een stasteun geen goede zitgelegenheid, maar dient een stoel ter beschikking te staan.  Zorg dat medewerkers hun werkzaamheden regelmatig kunnen onderbreken of afwisselen.

 

Oplossing voor

Handelingen:

 • Alle werkzaamheden. 

Knelpunten:

 • Het betreft een spreiding van de fysieke belasting. Er is nog steeds een bovengrens.

 

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

 • Groot effect. Er is tijd voor herstel waardoor er een regelmogelijkheid is om overbelasting en klachten te voorkomen.

Efficiency effect:

 • Eenvoudig te realiseren door planning. Hogere flexibiliteit bij inzet medewerkers. Nadeel is groter aantal cursussen en opleidingen.

 

Kenmerken

Specificaties:

 • Bepaald kennisniveau verondersteld bij de medewerkers
 • Communicatieve vaardigheden aandachtsfunctionaris

Veiligheid:

 • Veilig en gezond werken

Ergonomie:

 • Veilig en gezond werken

Omgeving:

 • Acceptatie binnen het bedrijf / medewerkers

 

Randvoorwaarden

Techniek:

 • Geen

Omgeving:

 • Acceptatie binnen het bedrijf / medewerkers

 

Invoering

Invoeringstermijn:

 • Korte / Middellange termijn

Aanschafkosten:

 • Variabel

Bijkomende kosten:

 • Meer cursussen en opleidingen van de medewerkers benodigd.
 • Opmaak van een onderbouwd en optimaal afwisselingsprogramma.

Mogelijke leveranciers:

 • Ergonomen en Arbeids- en organisatieadviseurs KeurCompany

 

Achtergrondinformatie

 • Beleidsregel 5.4.1a en b; Zittend werk, staand werk, gebruik van een stasteun
 • Beleidsregel 5.4-2 Zitgelegenheid bij kassawerk in zelfbedieningswinkels.

KeurCompany: www.keurcompany.nl

Arbounie: www.arbounie.nl

VHP-ergonomie: www.vhp-ergonomie.nl