Afwisseling in het werk en pauzeren bij zwaar werk

Type oplossing

 • Organisatorisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: 3 organisatorische maatregelen

 

Praktische oplossingen

Medewerkers die lichamelijk belastend werk doen, moeten hun werk kunnen afwisselen met minder inspannende werkzaamheden of regelmatig kort pauzeren. Langdurig zwaar werk verrichten kan leiden tot uitputting en klachten aan het bewegingsapparaat. Door het toepassen van korte pauzes (2 minuten) en andersoortige werkzaamheden krijgt het lichaam hersteltijd voor de geleverde inspanningen.
Lichamelijk belastend werk is voor monteurs en distributiemedewerkers van het garagebedrijf een belangrijk risico. Vanwege een groot aantal factoren die een rol spelen bij de energetische belasting (fysieke inspanning) is geen eenvoudige maat aan te geven wat wel en niet acceptabel is. Het hangt ook af van de conditionele eigenschappen van de medewerker, de werkwijze, de werkomgeving en hoe hij/zij zich voelt.


Bekijk bij welke werkzaamheden er sprake is van lichamelijke belasting en bekijk welke mogelijkheden er zijn om dit te voorkomen. Schaf waar mogelijk hulpmiddelen aan. Als dat niet mogelijk is, blijft als regelmogelijkheid afwisseling in de werkzaamheden over. Spreid zwaar werk over de werkdag en neem tussentijds even de tijd om op adem te komen als het werk te veel belasting geeft. Het lichaam geeft vanzelf aan wanneer dit zover is; snellere ademhaling, warmte, overmatig zweten, hartkloppingen, etc. Zorg dat medewerkers hun werkzaamheden regelmatig kunnen onderbreken of werkzaamheden afwisselen of kort kunnen pauzeren.

 

Oplossing voor

Handelingen:

 • Alle fysiek belastende werkzaamheden

 

Knelpunten:

 • Het betreft een spreiding van de fysieke belasting. Er is nog steeds een bovengrens. Deze is vast te stellen door een ergonomisch deskundige.

 

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

 • Groot effect. Er is tijd voor herstel waardoor er een regelmogelijkheid is om overbelasting en klachten te voorkomen.

Efficiency effect:

 • Eenvoudig te realiseren door planning en zelfsturing van de betrokken medewerker. Nadeel van productieverlies door pauzes is gering.

 

Kenmerken

Specificaties:

 • Geen kennisniveau verondersteld bij de medewerkers , hooguit zelfkennis en reflectie
 • Communicatieve vaardigheden aandachtsfunctionaris inzake bewustwording van werkgedrag medewerkers

Veiligheid:

 • Veilig en gezond werken

Ergonomie:

 • Veilig en gezond werken

 

Randvoorwaarden

Techniek:

 • Geen

Omgeving:

 • Acceptatie binnen het bedrijf / medewerkers

 

Implementatie

Invoeringstermijn:

 • Korte termijn

Aanschafkosten:

 • Geen

 

Bijkomende kosten:

 • Geen

Mogelijke leveranciers:

 • Ergonomen en Arbeids- en organisatieadviseurs KeurCompany

 

Achtergrondinformatie

 • Arbobesluit Artikel 5.2: Voorkomen gevaren
 • Arbobesluit Artikel 5.3 lid b: nadere inventarisatie fysieke belasting
 • Arbobesluit Artikel 5.5; Voorlichting

KeurCompany: www.keurcompany.nl

Arbounie: www.arbounie.nl

VHP-ergonomie:www.vhp-ergonomie.nl