Automatische wasserette

Type oplossing

 • Overig
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: 1 bronaanpak

 

Beschrijving oplossing

Voertuigen worden in de automatische wasstraat gereinigd zonder handmatige werkzaamheden. 

Het voertuig wordt met de wielen op de steps geplaatst. Hierna wordt de wasserette geactiveerd en vindt het wassen, drogen en eventueel waxen automatisch plaats. Als de werkzaamheden voltooid zijn geeft de machine dit aan en kan het voertuig weggereden worden.

 

Oplossing voor

Handelingen:

 • Repeterende bewegingen, duwen en trekken, reiken, gedwongen werkhouding, lichamelijke vermoeidheid.

Knelpunten:

 • De automatische wasserette vraagt veel ruimte en dient aan de geldende milieueisen te voldoen.

 

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

 • Groot effect. Vanwege de bronaanpak is de automatische wasserette de ultieme regelmogelijkheid om overbelasting en klachten bij medewerkers te voorkomen.

Efficiency effect:

 • Groot direct effect door het vrijhouden van medewerker(s) voor overige werkzaamheden. De wasserette is automatisch gestuurd. Geen vermoeidheid  van medewerkers: een lange termijn effect.

 

Kenmerken

Specificaties:

 • Variabel 

Veiligheid:

 • Veilig en gezond werken

Ergonomie:

 • Veilig en gezond werken

 

Randvoorwaarden

Techniek:

 • Moet aansluiten op logistiek proces en de routing binnen het bedrijf.

Omgeving:

 • Ruimte binnen het bedrijfsterrein

 

Implementatie

Invoeringstermijn:

 • Korte/middellange termijn

 

Aanschafkosten:

 • Variabel

 

Mogelijke leveranciers:

 • Diverse firma’s

 

Bijkomende kosten:

 • Mogelijk initieel verlies door verlies van bedrijfsruimte 

 

Achtergrondinformatie

Meijer Reinigingssystemen: www.e-meijer.nl

Automotive cleaning equipment: www.saarloos.com

KeurCompany: www.keurcompany.nl

Arbounie: www.arbounie.nl