Ergonomische magazijninrichting

Type oplossing

 • Overig
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: 3 organisatorische maatregelen

 

Praktische oplossingen

Goederen zwaarder dan 4 kg mogen hooguit tot 1.80 meter worden getild.

Het plaatsen van goederen zwaarder dan 4 kg mogen handmatig maximaal op 1.80 meter hoogte worden geplaatst.
Zwaardere goederen moeten of lager worden geplaatst of ze moeten met tilhulpen (bv. stapelaar) hoger worden geplaatst of er dient gebruik gemaakt te worden van een veilig opstapje of trap.

Plaats accu’s of andere zware onderdelen bij voorkeur op heuphoogte.

Geef medewerkers voorlichting over een verantwoorde manier van tillen. Plaats de zware goederen zoveel mogelijk lager dan 1.80 meter in de stellingen. Zorg ervoor dat voldoende tilhulpmiddelen aanwezig zijn.

 

Oplossing voor

Handelingen:

 • Tillen, duwen en trekken 

Knelpunten:

 • Het huidig magazijn en logistiek proces moet passend gemaakt worden met herinrichting magazijn en hulpmiddelengebruik.

 

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

 • Groot effect. Regelmogelijkheid om overbelasting en klachten bij medewerkers te voorkomen.

Efficiency effect:

 • Groot direct effect door minder vermoeidheid en hogere productie. Tevens een lange termijn effect.

 

Kenmerken

Specificaties:

 • Geen

Veiligheid:

 • Veilig en gezond werken

Ergonomie:

 • Veilig en gezond werken

 

Randvoorwaarden

Techniek:

 • Moet aansluiten op logistiek proces en het gebruik van hulpmiddelen.

Omgeving:

 • Acceptatie binnen bedrijf / medewerkers

 

Invoering

Invoeringstermijn:

 • Korte / Middellange termijn

Aanschafkosten:

 • Variabel

Bijkomende kosten:

 • Mogelijk initieel verlies door verlies van stellingruimte.

Mogelijke leveranciers:

 • Ergonomen diverse firma’s

 

Achtergrondinformatie

KeurCompany: www.keurcompany.nl

Arbounie: www.arbounie.nl

Vhp-ergonomie: www.vhp-ergonomie.nl