Functioneringsgesprekken voeren

Type oplossing

 • Organisatorisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: 3 organisatorische maatregelen

 

Praktische oplossingen

Het periodiek voeren van functioneringsgesprekken door direct leidinggevende met medewerkers waarbij ook arbo aspecten aan bod komen.

 

Oplossing voor

Handelingen: Algemeen

Knelpunten: Fysieke belasting

 

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

 • Uit onderzoek blijkt dat sociale ondersteuning door leidinggevende en collega’s en beperking van de werkdruk een positief effect op de preventie van fysieke klachten hebben.

Overig:

 • Eveneens gunstig t.a.v. signalen i.k.v. psychische belasting en werkdruk;
 • Bevorderen van communicatie en informatie;
 • Bevorderen functioneren van medewerkers;
 • Meer betrokkenheid en tevredenheid individuele medewerkers / tevredenheid;
 • Prettiger en efficiënter werken.

 

Kenmerken

Specificaties:

 • Functioneringsgesprek is een tweerichtingsverkeer;
 • Naast arbo kunnen ook andere aspecten aan bod komen.

Ergonomie:

 • Fysieke belasting (arbo) als aandachtspunt aan bod laten komen.

 

Randvoorwaarden

Organisatie:

 • Periodiek plannen
 • Vervolgacties naar aanleiding van afspraken / gesignaleerde knelpunten.

Techniek:

 • Gesprekstraining in voeren functioneringsgesprek voor de direct leidinggevende.

Omgeving:

 • Overlegruimte

 

Invoering

Invoeringstermijn:

 • Afhankelijk keuze

Aanschafkosten:

 • Variabel

Bijkomende kosten:

 • Cursussen van de medewerkers benodigd.

Mogelijke leveranciers:

 • Arbeids- en organisatieadviseurs KeurCompany.

 

Achtergrondinformatie

KeurCompany: www.keurcompany.nl