Training ergonomische werkwijze

Type oplossing

 • Organisatorisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: 3 organisatorische maatregelen

 

Praktische oplossingen

 • Het zware werk wordt minder zwaar als de medewerker op een minder belastende manier werkt;
 • Training in een juiste werktechniek. Voorbeeld: (Motor)fiets uit een rij halen: ga recht voor de (motor)fiets staan. Ga zo staan dat het voorwiel zich tussen de voorbenen bevindt en pak het stuur vast. Loop dan achteruit en trek de (motor)fiets uit de rij.

 

Oplossing voor

Diverse handelingen zoals:

 • Werkhoudingen
 • Kracht zetten zoals sleutelen
 • Materialen tillen/ dragen duwend, trekkend of rollend verplaatsen. 

Knelpunten:

 • Tillen
 • Werkhouding
 • Dragen
 • Duwen / trekken

 

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

 • Door de werknemer een goede werktechniek aan te leren tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, worden grote fysieke belastingen op het lichaam als gevolg van bijvoorbeeld een slechte houding vermeden.

Overig:

 • Veranderd gedrag is niet de enige opbrengst van een training. Tijdens de training komen altijd ook belemmeringen naar boven; mensen geven aan waarom het moeilijk is het gedrag te veranderen.  Door deze informatie op te pakken en er optimaal gebruik van te maken kan een continu verbeteringsproces in gang worden gezet.
 • Vakbekwaamheid bevordert veilig, gezond en efficiënt werken.

 

Kenmerken

Specificaties:

 • Er zijn meerdere trainingen voorhanden zoals tiltrainingen.

Ergonomie:

 • Kennis en inzicht overdragen op gebied van fysieke belasting.

 

Randvoorwaarden

Organisatie:

 • Mogelijk meerdere trainingen nodig binnen bedrijf.
 • Aansluiten bij dagelijkse praktijk.
 • Training laten uitvoeren door extern bureau.
 • Ontwikkeling van nieuwe werkmethoden maakt het regelmatig opfrissen van kennis en vakbe¬kwaamheid noodzakelijk.

Techniek:

 • Techniek van de werknemer wordt tijdens de training aangepast.

Omgeving:

 • Ruimte om training te geven.

 

Invoering

Invoeringstermijn:

 • Direct

Aanschafkosten:

 • Gering

Bijkomende kosten:

 • Cursussen van de medewerkers benodigd.

Mogelijke leveranciers:

 • Ergonomen KeurCompany.

 

Achtergrondinformatie

KeurCompany: www.keurcompany.nl