Werkoverleg: agendapunt Arbo

Type oplossing

 • Organisatorisch
 • Plaats arbeidshygiënische strategie: 3 organisatorische maatregelen

 

Praktische oplossingen

Het standaard toevoegen van het agendapunt Arbo maakt het voor medewerkers mogelijk opvallende verbeterpunten of vragen te benoemen.

 

Oplossing voor

Handelingen:

 • Algemeen. 

Knelpunten:

 • Fysieke belasting

 

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

 • Door samen oplossingen te bedenken worden deze beter gedragen door de medewerkers en worden toekomstige knelpunten eerder herkend.  Dit heeft een positief effect op de preventie van fysieke klachten hebben.

Overig:

 • Eveneens gunstig t.a.v. signalen i.k.v. psychische belasting en werkdruk
 • Bevorderen van communicatie en informatie
 • Bevorderen functioneren van medewerkers
 • Meer betrokkenheid en tevredenheid  individuele medewerkers / tevredenheid
 • Prettiger en efficiënter werken

 

Kenmerken

Specificaties:

 • Door open karakter werkoverleg is er tweerichtingsverkeer

Ergonomie:

 • Fysieke belasting (arbo) als aandachtspunt aan bod laten komen

 

Randvoorwaarden

Organisatie:

 • Periodiek plannen
 • Vervolgacties naar aanleiding van afspraken / gesignaleerde knelpunten

Techniek:

 • Mogelijk gesprekstraining in het voeren van een groepsgesprek voor de direct leidinggevende

Omgeving:

 • Overlegruimte

 

Invoering

Invoeringstermijn:

 • Korte termijn.

Aanschafkosten:

 • Geen.

Bijkomende kosten:

 • Mogelijk cursus groepsgesprek

Mogelijke leveranciers:

 • Arbeid- en organisatieadviseurs KeurCompany

 

Achtergrondinformatie

KeurCompany: www.keurcompany.nl