Gevaarlijke stoffen

Nat reinigen remmen en koppelingsplaten
Impregneren asbesthoudende onderdelen
Adembescherming (PBM Asbest)
Afzuiging met HEPA-filter
Lasrook: aantal blootgestelden beperken door werkzaamheden in afgescheiden ruimte uit te voeren
Bronafzuiging lassen
Schoner lasproces
Vervuilde onderdelen schoonmaken voor het lassen
Adembescherming, laskap met aanblaasunit (PBM)
Reiniging en verzorging huid (persoonlijke hygiëne) olie en smeermiddelen
Doseersysteem met haspels Olie & Smeermiddelen
Leegzuigen oude carterolie
Aftappen oude carterolie op smeerkuil
Handschoenen (PBM Olie & Smeermiddelen)
Adembescherming, fijnstofmasker (PBM Lasrook)
Opslag olie & smeermiddelen
Accuvulstation
Conventionele accu’s vervangen door onderhoudsvrije of droge accu’s
Handschoenen (PBM Accuzuur)
Voorschoot (PBM)
Zuurbril/Gelaatsscherm (PBM)
Alternatief product
Doseersysteem met haspels Koelvloeistoffen
Leegzuigen oude koelvloeistof uit koelsysteem
Opslag koelvloeistof
Handschoenen (PBM koelvloeistof)
Reiniging en verzorging huid (persoonlijke hygiëne) Koelvloeistof
Aantal blootgestelden beperken door werkzaamheden in afgescheiden ruimte uit te voeren
Bronafzuiging stof
Blootstelling beperken
Ruimteventilatie
Voorlichting en onderricht
Adembescherming, fijnstofmasker (PBM stof)
Alternatieve reinigingsmethode
Oogbescherming (PBM)
Opslag reinigers & ontvetters
Handschoenen (PBM reinigers & ontvetters)
Reinigingsbak
Alternatief product Metaalbewerkings vloeistof
Doseersysteem bewerkings vloeistof
Handschoenen (PBM bewerkings vloeistof)
Veiligheidskast
Afzuiging metaalbewerkings vloeistof
Vloeistof tijdig vervangen
Gesloten machine
Adembescherming (PBM) Metaalbewerkings vloeistof
Opslag bewerkings vloeistoffen
Minder schadelijk product
Automatische dosering
Lekbakken
Veiligheidskast tankstations en wasbedrijf
Absorptiekorrels
Absorptiedoeken
Instructie werknemers
Handschoenen (PBM) Auto- en Truckwasmiddelen
Voorlichting en instructie shopartikelen
PBM Bedieningsmedewerker wasstraat trucks
PBM Bedieningsman wasstraat personenwagens
Beschermende kleding Medewerker tankstation
Doseersysteem/dispenser
Voorlichting en instructie schoonmaak middelen
Reiniging en verzorging huid (persoonlijke hygiëne) Shopartikelen
Handschoenen (PBM) Shopartikelen
Installatieboek
Voorlichting en Instructie Brandstoffen
Absorptiekorrels shopartikelen
Absorptiedoeken shopartikelen