Absorptiedoeken

Type oplossing

  • Technisch
  • Plaats arbeidshygiënische strategie:
    • 2 Hulpmiddel

Beschrijving oplossing

In geval van lekkage en/of morsen van chemische producten zijn absorptiedoeken een eenvoudig maar doeltreffend middel om het gemorste materiaal weer op te ruimen. De vellen absorberen de vervuilingen op kleine oppervlakken en worden aanbevolen voor de nauwkeurige behandeling voor lekkages van (industriële) vloeistoffen, voor de afdroging van vuil gemaakte stukken en de bescherming van werkposten. De rollen maken het mogelijk om grote hoeveelheden (industriële) vloeistoffen op grote oppervlakken snel te absorberen. Er zijn speciale doeken om alleen oliën, brandstoffen en smeermiddelen op te nemen en water volledig af te stoten.
Dus zeer geschikt voor het opruimen van olieverontreiniging op de buitenterreinen, omdat u wel olie wilt opruimen maar geen regenwater. 

Absorptiedoeken 1        Absorptiedoeken 2

Oplossing voor

Opruimen (kleine) lekkages en morsvloeistoffen.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Milieueffect: voorkomen van bodemverontreiniging

Randvoorwaarden

Omgeving:

  • Let erop dat u de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt, zoals handschoenen.

Invoering

Invoeringstermijn:

  • De producten zijn al op de markt te verkrijgen.

Aanschafkosten:

  • Vanaf circa 60 euro/100 stuks