Absorptiekorrels

Type oplossing

  • Technisch
  • Plaats arbeidshygiënische strategie:
    • 2 Hulpmiddel

Beschrijving oplossing

In geval van lekkage en/of morsen van chemische producten zijn absorptiekorrels een eenvoudig maar doeltreffend middel om het gemorste materiaal weer op te ruimen. De gemorste vloeistof wordt door de korrels “opgezogen” (absorberen) en de korrel houdt deze vloeistof vast. Daarna kunnen de korrels worden opgeveegd.

Absorptiekorrels 1      Absorptiekorrels 2

Let bij aanschaf op dat het materiaal stofarm is, loopvast, antislip en na gebruik weer opnieuw inzetbaar is. Hierdoor worden enorme besparingen op product- en afvoerkosten verkregen.

Oplossing voor

Opruimen (kleine) lekkages en morsvloeistoffen.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Milieueffect: voorkomen van bodemverontreiniging

Efficiency effect:

  • Door hergebruik kostenbesparend

Randvoorwaarden

Omgeving:

  • Let erop dat u de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt, zoals handschoenen.

Invoering

Invoeringstermijn:

  • De producten zijn al op de markt te verkrijgen.

Aanschafkosten:

  • Vanaf circa 15 euro/20 kg zak.