Accuvulstation

Type oplossing

Technisch

 • Plaats arbeidshygiënische strategie:
  • 2 afscherming bron


Beschrijving oplossing

Het accuvulstation is een speciale tafel met voorzieningen als een lekbak en eventueel afzuiging voor het vullen van accu’s. Blootstelling wordt voorkomen door vanuit de doseerfles zonder knoeien de juiste hoeveelheid water te doseren.
Het bijvullen gaat volkomen automatisch en is toepasbaar op bijna alle batterijen. De accu wordt zo niet meer gevuld met te veel vloeistof. Het vullen van accu gaat sneller, de accu behoudt een langere levensduur en het werkt veiliger.

De prestatie en levensduur van accu's wordt voor een belangrijk deel bepaald door het juiste vloeistofniveau. Het regelmatig controleren en bijvullen van de accu's is een absolute noodzaak, maar wordt vaak vergeten. Door de accu vulflessen is dit eenvoudig te realiseren.

 

accuvulstat 1  accuvulstat 2

Voorbeelden van een accuvulstation

doseerflessen

Doseerflessen voor gedestilleerd water voor het vullen van accu’s.
 

Oplossing voor

Blootstelling van medewerkers aan accuzuur.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

 • Het is niet meer nodig om te knoeien met kannetjes en trechters.
 • Geen handeling nodig van vaten.
 • Alle veiligheidsvoorzieningen (bril/oogdouche e.d.) zijn direct voor handen


Efficiency effect:

 • Minder tijdverlies doordat heen en weer lopen met kannetjes of flessen niet meer nodig is.
 • Alles is direct bij de hand en overzichtelijk geplaatst, zodat de zoektijd minimaal is.


Baten:

 • Geen verspilling van vloeistoffen door morsen en afgevoerde restanten (tevens milieuvriendelijker).
 • Minder kans op fouten.
 • Minder schoonmaken.
 • Betere uitstraling.
 • Minder gevaar door spatten van accuzuur.

Randvoorwaarden

Techniek:

 • In overleg met leverancier de juiste vorm kiezen (capaciteit, aansluitingen, etc.).
 • De vulflessen zijn flexibel in gebruik.

 

Invoering

Invoeringstermijn:

 • De producten zijn al op de markt te verkrijgen.


Aanschafkosten:

 • Accuvulstation: offerte
 • Doseerflessen: circa €10,-


Mogelijke leveranciers:

 • O.a. Electrocar, Overlander

Achtergrondinformatie