Adembescherming, fijnstofmasker (PBM stof)

Type oplossing


Technisch

  • Plaats arbeidshygiënische strategie:
    • persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschrijving oplossing


Tijdens de werkzaamheden wordt er gebruik gemaakt persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Inademing van stofdeeltjes (met name zeer fijn stof) levert gezondheidsrisico’s op. Bronafzuiging is de meest effectieve oplossing, maar soms niet afdoende of niet mogelijk. Dan moet men adembescherming dragen. Dit kan bijvoorbeeld met een fijnstofmasker (“snuitje”).

 fijnstofmasker

Voor de meeste “stoffige” werkzaamheden is een fijnstofmasker een zeer goed middel. Het masker is een FFP2 masker (EN149: 2001) en te gebruiken tot een stofconcentratie van 10x de grenswaarde (dus tot 50 mg/m³). Dit zijn zeer hoge concentraties die hooguit als piekwaarde (dus heel kortstondig) kan voorkomen bij lassen en slijpen.
Bij blootstelling aan kankerverwekkend stof (bijvoorbeeld roetdeeltjes of tijdens lassen aan RVS) moet men een FFP3 masker dragen.

Indien gelijktijdig blootstelling aan gassen mogelijk is, dan moet er gekozen worden voor een masker dat is voorzien van een filterbus om de betreffende gassen af te vangen.

 masker met filterbus

Oplossing voor


Blootstelling van medewerkers aan stof.

Beoogde effecten


Arbo / ergonomie effect:

  • Geen blootstelling aan stof.

Invoering


Invoeringstermijn:

  • De producten zijn al op de markt te verkrijgen.


Aanschafkosten:

  • Circa € 8,- per stuk (gaan meestal per doos van 10 stuks)


Mogelijke leveranciers:

  • O.a. Wiltec, 3M, Intersafe-Groeneveld

Achtergrondinformatie