Adembescherming, laskap met aanblaasunit (PBM)

Type oplossing


Technisch

 • Plaats arbeidshygiënische strategie:
  • 4 persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschrijving oplossing


Tijdens de werkzaamheden wordt er gebruik gemaakt persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Lasrook levert gezondheidsrisico’s bij inademing van de damp en de stofdeeltjes. Bronafzuiging is de meest effectieve oplossing, maar soms niet afdoende. Dan moet men adembescherming dragen. Dit kan een fijnstofmasker zijn (“snuitje”) , zie oplossingentabel, dat achter de laskap wordt gedragen, of een laskap met een aanblaasunit. Hierbij wordt de lucht aangezogen door een fijnstoffilter waarna de gefilterde lucht achter de laskap wordt geblazen. Behalve dat de lasser hierdoor schone lucht inademt wordt tevens door de overdruk achter het masker voorkomen dat lasrook achter het masker kan komen via de zijkanten/afdichting om gezicht.
Naast een stoffilter kan er ook een gasfilter geplaatst worden die de schadelijke dampen/gassen afvangt.
Het stoffilter moet de kwaliteit P3 hebben, dat wil zeggen dat het geschikt is voor lasrook (en andere giftige stoffen) en een bescherming biedt tot 50x de grenswaarde (norm: EN149:2001).
Het gasfilter kan een A2 filter zijn (tegen organische gassen, zoals koolwaterstoffen/oplosmiddelen) of een ABE-combinatiefilter tegen organische gassen, anorganische gassen en chloor, zwavelwaterstof en cyaniden en anorganische dampen en zure gassen zoals zwaveloxiden en zoutzuur. 
De laskap met aanblaasunits worden vooral gebruikt als er veel gelast moet worden (dus een lange inschakeltijd) en als er gelast wordt aan RVS omdat daar kankerverwekkende componenten bij vrijkomen.

Complete unit (kap voorzien van speedglas):

complete lasunit

  Los masker met bijbehorende motorunit (kap met gewoon spatruit):

  losse laskap  losse las motorunit

   Voorbeeld van laskap met aanblaasunit:

   laskap met aanblaasunitOplossing voor


Blootstelling van medewerkers aan lasrook.

Beoogde effecten


Arbo / ergonomie effect:

 • Geen blootstelling aan lasrook.

Invoering


Invoeringstermijn:

 • De producten zijn al op de markt te verkrijgen.


Aanschafkosten:

 • Complete unit (met speedglas) : circa € 1.100,-
  Laskap (gewoon): circa € 165,-
  Motorunit: circa € 500,-


Mogelijke leveranciers:

 • O.a. Wiltec, 3M, Intersafe-Groeneveld

Achtergrondinformatie

Wiltec: www.wiltec.nl

3M: solutions.3mnederland.nl

Intersafe Groeneveld: www.intersafe-groeneveld.nl