Adembescherming (PBM Asbest)

Type oplossing

Technisch
Plaats arbeidshygiënische strategie:

  • 4 persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschrijving oplossing

Tijdens de werkzaamheden wordt er gebruik gemaakt persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Asbest levert gezondheidsrisico’s op als de vezels worden ingeademd. Indien er, ondanks de genomen technische en organisatorische maatregelen, toch nog steeds een kans is dat men wordt blootgesteld aan asbest vezels moet men adembescherming dragen. Voor asbest geldt dat alleen een masker gebruikt mag worden die voldoet aan de FFP 3 kwaliteit. Dat wil zeggen dat dit masker geschikt is voor asbest (en andere giftige stoffen) en een bescherming biedt tot 50x de grenswaarde (norm: EN149:2001).

Er zijn wegwerpmaskers (voor eenmalig gebruik) op de markt die goed geschikt zijn als het een incidentele, kortdurende werkzaamheid betreft. Bijvoorbeeld, er wordt onverwachts asbesthoudende onderdelen aangetroffen in een auto. Men kan dan gebruik maken van het wegwerpmasker FFP3. Hierbij dient men rekening te houden met het volgende: voor mensen met een baard, en zelfs al met stoppels, werkt een FFP3 wegwerpmasker onvoldoende. Door de baard en/of stoppels sluit het masker niet goed aan op het gezicht waardoor de zeer kleine asbestvezels via de rand naar binnen kunnen komen bij inademing (weg van de minste weerstand). Mensen met een baard kunnen het beste een motoraangedreven adembeschermingsmiddel dragen. Door de enorme hoeveelheid lucht die achter het masker wordt geblazen ontstaat een dusdanig grote overdruk dat het onmogelijk is dat er asbestvezels via de rand op het gezicht naar binnen gaan.
Indien men dagelijks werkzaamheden verricht waarbij men mogelijk met asbest in aanraking kan komen is een wegwerpmasker ook niet geschikt. Dan moet men een volgelaatsmasker met P3 stoffilter dragen of ook een motoraangedreven adembescherming. Vanwege het asbestverbod sinds 1995 is het niet aannemelijk dat dit veel zal voorkomen.

wegwerpmasker 1  wegwerpmasker 2

Wegwerpmaskers (voor eenmalig gebruik)

volgelaatsmasker 1   volgelaatsmasker 2

Volgelaatsmaskers (voor regelmatig gebruik). Op de meeste maskers kunnen behalve de stoffilters ook ook een aanblaasunit aangesloten worden waardoor ze ook als motoraangedreven unit zijn te gebruiken.

Oplossing voor

Blootstelling van medewerkers aan asbestvezels.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Geen blootstelling aan asbestvezels.

Kenmerken

 

Randvoorwaarden

 

Invoering

Invoeringstermijn:

  • De producten zijn al op de markt te verkrijgen.

Aanschafkosten:

  • Wegwerpmaskers: circa € 6,- per stuk (gaan meestal per 10 in een doos)
    Volgelaatsmasker:  vanaf circa € 200,- (P3 filterbus: circa € 7,-)
    Motorunits: vanaf circa € 500,-

Mogelijke leveranciers:

  • O.a. Wiltec, 3M, Intersafe-Groeneveld

Achtergrondinformatie

URL(s), titel

URL(s), webadres / documentnaam

Wiltec www.wiltec.nl
3M solutions.3mnederland.nl
Intersafe Groeneveld www.intersafe-groeneveld.nl