Adembescherming (PBM) Metaalbewerkings vloeistof

Type oplossing

Technisch

  • Plaats arbeidshygiënische strategie:
    • 4 persoonlijke beschermingsmiddelen

 

Beschrijving oplossing

Bescherming tegen in de lucht zwevende MBV-nevel en/of dampen. Het dragen van adembescherming dient altijd eerst voorkomen te worden door het goede (technische) voorzieningen zoals bronafzuiging of omkasting. Mocht dit (nog) niet aanwezig zijn dan moet men adembescherming dragen als er een zichtbare rook of nevel is. Stofmaskers (snuitjes) zijn geschikt om te beschermen tegen de nevel. Indien er veel dampen vrijkomen dan is een filtermasker noodzakelijk. Samen met de leverancier van de MBV-producten kan het juiste type beschermingsmiddel gekozen worden. (staat ook op Veiligheidsinformatieblad).

Snuitje    Halfgelaatsmasker met filters

Oplossing voor

Inademing van MBV-nevel of MBV-dampen.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Geen blootstelling meer door inademing, waardoor de kans op gezondheidsschade ook weg is.

 

Invoering

Invoeringstermijn:

  • De producten zijn al op de markt te verkrijgen.


Aanschafkosten:

  • Snuitjes: circa € 3,- per stuk
  • Maskers: circa € 20,- per stuk


Mogelijke leveranciers:

  • O.a. Wiltec, 3M, Intersafe-Groeneveld

Achtergrondinformatie