Aftappen oude carterolie op smeerkuil

Type oplossing


Technisch

 • Plaats arbeidshygiënische strategie:
  • 2 afscherming bron

Beschrijving oplossing


Voorkomen van blootstelling, met name huidcontact,  door de oude carterolie op de smeerkuil af te tappen in een opvangbak met een aftapvoorziening.

Kuilrand olie opvangbak met aftapkraan, voorzien van anti-spat rooster:

opvangbak tap

Aftappen:

aftapplaatje

Aansluiten op aftapsysteem:

afsluiten tapsysteem
                                         
De kans op dat men met de oude olie in aanraking komt is hierdoor zo goed als nul geworden.

Indien de oude olie “gewoon” afgetapt moet worden op de vloer, dan zijn daar speciale verrijdbare opvangbakken voor. Ook deze zijn voorzien van een anti-spat rooster en van een aftapkraan.  Ze zijn goed verrijdbaar door de zwenkwieltjes                                        
 

Oplossing voor


Blootstelling van medewerkers aan oude motorolie.

Beoogde effecten


Arbo / ergonomie effect:

 • Voorkomen van huidcontact en spatten in de ogen.


Baten:

 • Schoner werken.
 • Minder gevaar voor uitglijden (door gemorste olie).

Invoering


Invoeringstermijn:

 • De producten zijn al op de markt te verkrijgen.


Aanschafkosten:

 • Kuilrand olie opvangbak:  vanaf circa € 400,-
  Vloer olie opvangbak: vanaf circa € 300,-


Mogelijke leveranciers:

 • O.a. Overlander, Stokvis-Equipment

Achtergrondinformatie

Stokvis-Equipment: www.stokvis-equipment.nl

Overlander: www.overlander.nl