Afzuiging metaalbewerkings vloeistof

Type oplossing

Technisch

  • Plaats arbeidshygiënische strategie:
    • 2 afscherming bron

Beschrijving oplossing

De tijdens de mechanische bewerkingen gevormde nevel of damp wordt zo dicht mogelijk bij de bron afgezogen. Hierdoor wordt voorkomen dat medewerkers deze gassen/dampen kunnen inademen. Nevel is fijn verdeelde vloeistof (hele kleine druppeltjes) in de lucht. Door de hoge temperatuur tijdens de bewerkingen zal de vloeistof verdampen en deze damp komt dan vrij in de omgevingslucht.
De meest effectieve manier is om zo dicht mogelijk bij de bron af te zuigen. De combinatie van omkasting met afzuiging is nog effectiever, want dan worden alle mogelijke punten waarbij damp of nevel zou kunnen vrijkomen uit de machine afgezogen.

Indien er geen omkasting wordt gebruikt maar alleen een bronafzuiging is de plaatsing van de zuigmond erg kritisch. Een vuistregel is dat de afstand tussen bron en ingang afzuigmond kleiner moet zijn dan de diameter van de afzuigmond.

De afgezogen lucht dient afgevoerd te worden naar buiten.

Afzuiging metaalbewerkingsvloeistoffen 1

 

Afzuiging metaalbewerkingsvloeistoffen 2

Voorbeelden van afzuiging

Afzuiging & Omkasting metaalbewerkingsvloeistoffen
Combinatie omkasting en afzuiging

Oplossing voor


Inademing van zowel de nevel als ook van de damp van metaalbewerkingsvloeistof.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Geen kans op inademing van van nevel of damp van MBV.
  • De omgeving blijft ook schoon omdat de damp/nevel niet in de omgeving zal neerslaan.

Invoering

Invoeringstermijn:

  • De producten zijn al op de markt te verkrijgen.


Mogelijke leveranciers:

  • O.a. Emulsie Vital

Achtergrondinformatie

Emulsie Vital: www.nevelafzuiging.nl