Afzuiging met HEPA-filter

Type oplossing

Technisch

Plaats arbeidshygiënische strategie:

  • 2. afscherming bron

Beschrijving oplossing

 

Tijdens de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van plaatselijke afzuiging, bijvoorbeeld een stofzuiger, die voorzien is van een HEPA-filter. HEPA staat voor High Efficiency Particulate Air, en wil zeggen dat het filter minstens 99,97% van de fijne deeltjes afvangt. Dit type filter wordt ook wel absoluut filter genoemd.
Door het afzuigen wordt voorkomen dat de vrijgekomen asbestvezels kunnen worden ingeademd. Door het absoluut filter wordt voorkomen dat er uit de uitblaas van de afzuiginstallatie/stofzuiger asbestvezels alsnog in de lucht komen. Na afloop van de weerkzaamheden kan met de stofzuiger ook de directe omgeving worden schoongemaakt. 

hepa 1 hepa 2

 

hepa 3 hepa 4

Diverse stofzuigers voorzien van een HEPA-filter

Oplossing voor

Blootstelling van medewerkers aan asbestvezels.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Geen blootstelling aan asbestvezels.

Efficiency effect:

  • Door het voorkomen dat asbestvezels vrij kunnen komen in de omgevingslucht zal de werkplaats ook niet vervuild raken met asbestvezels. Hierdoor wordt voorkomen dat anderen in de werkplaats in aanraking kunnen komen met de asbestvezels.  

Baten:

  • Geen (dure) schoonmaakacties van de gehele werkplaats na de werkzaamheden met asbest.

Kenmerken

 

Randvoorwaarden

 

Invoering

Invoeringstermijn:

  • De producten zijn al op de markt te verkrijgen.

Aanschafkosten:

  • Vanaf circa € 600,-

Mogelijke leveranciers:

  • O.a. AST, Bestbv en DEHACO

Achtergrondinformatie

URL(s), titel

URL(s), webadres / documentnaam

AST www.ast.nl
Best bv www.bestbv.nl
DEHACO www.dehaco.nl