Alternatief product Metaalbewerkings vloeistof

Type oplossing

Technisch

  • Plaats arbeidshygiënische strategie:
    • 1 wegnemen/beperking bron

 

Beschrijving oplossing

Door te kiezen voor een MBV die géén bestanddelen bevat waar men of overgevoelig voor zou kunnen worden (sensibiliserende stoffen), of die bijtend of irriterend werken op de huid en luchtwegen, wordt voorkomen dat men gezondheidsklachten krijg zoals allergische reacties of huidirritatie. MBV kiezen zonder nitriet om het ontstaan van nitrosamines te voorkomen. Dit zijn namelijk schadelijke stoffen voor de gezondheid. Of een product schadelijk voor de gezondheid kan zijn is eenvoudig terug te vinden in het Veiligheidsinformatieblad (VIB) van het betreffende product. Onschadelijke producten hebben géén gevaarssymbolen. De irriterende en sensibiliserende stoffen producten zijn te herkennen aan de gevaarssymbolen:

 Nieuw             Oud
Schadelijke stoffen symbool nieuw          irriterend symbool

Lange termijn zeer giftige stoffen symbool nieuw

De bijtende producten zijn te herkennen aan de gevaarssymbolen:

  Nieuw             Oud

 bijtend symbool nieuw          bijtend symbool

Deze symbolen staan ook op de verpakking.

 

Oplossing voor

Blootstelling van medewerkers aan schadelijke metaalbewerkingsvloeistoffen.

Beoogde effecten

Arbo / ergonomie effect:

  • Geen gevaar meer voor gezondheidsklachten door MBV; geen aanvullende maatregelen nodig om de blootstelling aan MBV te voorkomen.

 

Randvoorwaarden

Techniek:

  • Zowel uit kwaliteitsoogpunt als ook uit kosten overweging moet het alternatieve product wel een min of meer vergelijkbare levensduur (standtijd) hebben en minstens dezelfde smerende werking hebben. Daarnaast moet de aanschafprijs enigszins vergelijkbaar zijn. In ieder geval niet zoveel duurder dat dit de keuze van aanschaf negatief beïnvloed.

 

Invoering

Invoeringstermijn:

  • De producten zijn al op de markt te verkrijgen.


Aanschafkosten:

  • Geen extra kosten


Mogelijke leveranciers:

  • O.a. Castrol, Mavom en Petroline