Automatische dosering

Type oplossing

 • Technisch/organisatorisch/overig
 • Plaats arbeidshygiënische strategie:
  • 1 wegnemen/beperking bron
  • 2 afscherming bron
  • 3 organisatorische maatregelen
  • 4 persoonlijke beschermingsmiddelen

  Beschrijving oplossing

  Voorkomen van blootstelling, met name huidcontact,  door vanuit de voorraadtank van de machine direct de hoeveelheid wasmiddel of wax via een of meerdere slangen te doseren.

  Vaten wasvloeistof 1   Vaten wasvloeistof 2

  Vanuit de vaten wordt de vloeistof gepompt en vermengd met water en die verdunde oplossing wordt gebruikt in de wasstraat zelf.

  Wassen met verdunde oplossing

  De auto wordt gewassen met de verdunde oplossing.

  Oplossing voor

  Blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen.

  In het hele traject  komt geen menselijke handeling meer voor en dus ook geen blootstelling.

  Beoogde effecten

  Arbo / ergonomie effect:

  • Geen blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

  Invoering

  Invoeringstermijn:

  • Direct