Bronafzuiging lassen

Type oplossing


Technisch

  • Plaats arbeidshygiënische strategie:
    • 2 afscherming bron

Beschrijving oplossing


Tijdens de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van plaatselijke afzuiging.
Door het afzuigen wordt voorkomen dat de vrijgekomen lasrook kan worden ingeademd. Belangrijk is dat de afzuigmond zo dicht mogelijk bij het de lastoorts geplaatst wordt. Dan is de afzuiging het effectiefst.
Vuistregel: afstand tot werkstuk kleiner dan de diameter van de afzuigmond.
Bij een werktafel/werkbank kan de afzuiging een vaste opstelling zijn. Bij lassen in de werkplaats kan men gebruik maken van een mobiele unit, of de afzuigslangen benutten die gebruikt worden voor het afzuigen van de uitlaatgassen. Hierop kan men een speciale lastrechter geplaatst worden.
Voor kleine werkstukken kan ook gebruik gemaakt worden van een afzuigtafel.

Vaste opstelling bij werkbank:

  vaste afzuiging 1  vaste afzuiging 2

 
  Mobiele afzuiging:

 mobiele afzuiging 

 Afzuigtafel:

afzuigtafel

                     
  Afzuiging op bestaande uitlaatgasafzuigslang:

  afzuigslang

 

Oplossing voor


Blootstelling van medewerkers aan lasrook.

Beoogde effecten


Arbo / ergonomie effect:

  • Geen blootstelling aan lasrook.

Invoering


Invoeringstermijn:

  • De producten zijn al op de markt te verkrijgen.


Aanschafkosten:

  • Vaste opstelling: offerte
    Mobiele afzuiging: vanaf circa € 1.500,-


Mogelijke leveranciers:

  • O.a. Overlander, Plymovent, Stokvis-Equipment, Lutec, EuroRoller

Achtergrondinformatie

Overlander: www.overlander.nl

Plymovent: www.Plymovent.com

Stokvis-Equipment: www.stokvis-equipment.nl

Lutec: www.lutec.nl

Euro-Roller: www.euroroller.nl